Sa oled siin

Ministeerium on välja valinud kiirtestide tarnija kooliperede testimiseks

23. november 2021 - 16:06

Koolide avatuna hoidmiseks toimub alates novembrist Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel õpilaste ja koolitöötajate kiirtestimine, mille käigus on tuvastatud seni ligi 2300 positiivset kiirtesti. Et testimine saaks jätkuda, on ministeeriumi hankekomisjon läbi viinud antigeeni kiirtestide hanke ning minister on allkirjastanud kiirtestide tarne raamlepingu Medesto Logistics OÜga. Valiku aluseks oli testi sobivus, tarnevõimekus ja testi maksumus.

Ministeerium alustas hankega 8. novembril. Arvestades testide hankimise erakordselt kiiret vajadust, kasutas ministeerium riigihangete seaduse § 49 lõike 1 punktis 3 sätestatud alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlust. Selle hankemenetluse puhul on hankijal õigus teha ettepanek läbirääkimiste alustamiseks ühele või mitmele ettevõtjale, kelle majanduslik ja finantsseisund ning tehniline ja kutsealane pädevus on hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks eeldatavalt piisav. Sellest lähtudes tegi ministeerium ettepaneku läbirääkimiste alustamiseks neile ettevõtjatele, kes on kantud Terviseameti registrisse antigeeni kiirtestide pakkujatena. Lisaks esitati ettepanek läbirääkimistes osaleda ka kolmele ettevõtjale, kes olid hankes osalemise soovist teada andnud ning kelle puhul on tegemist pikaajalise kogemusega meditsiiniseadmete tarnijatega Eesti turul. Kokku esitati ettepanek läbirääkimiste alustamiseks 17 ettevõtjale, kellest saatsid oma vastuse 12. Seejärel asus hankekomisjon pakkujatega läbirääkimisi pidama.

Läbirääkimiste käigus said määravateks Terviseametiga kooskõlastatud tingimused. Hangitav test peab võimaldama tuvastada SARS-CoV-2-le iseloomuliku antigeeni olemasolu organismis ning test peab olema kõrge tundlikkusega. Test on mõeldud enesetestimiseks, selle tegemine on lapsesõbralik, valuvaba ning võimalikult lihtne ja operatiivne ning testproovi peab olema võimalik võtta kuni 2,5 cm sügavuselt ninasõõrmest. Analüüsimiseks ei tule kasutada lisaseadmeid ning testi tulemus selgub vähem kui poole tunniga. Ühes pakendis peab olema viis testikomplekti, et vältida kiirtestide õpilastele koolist kaasa andmisel ringipakendamist ning ilma kasutusjuhendita testide koju andmist, mis suurendab riski, et testimist ei viida läbi korrektselt. Pakendil olev teave ja kasutusjuhend peavad olema eesti keelde tõlgitud ning eestikeelne kasutusjuhend tuleb lisada igasse pakendisse. Nõutav on ka  CE märgis. Test ja sellega testimine peavad olema terviklahendusena kasutatavad Eesti koolisüsteemis.

Nõuetele vastavaid pakkujaid, kellega ministeerium alustas läbirääkimisi ning kelle testid kontrollis üle ka Terviseamet, oli kuus. Kõigile tingimustele vastava odavaima pakkumise tegi Medesto Logistics OÜ, kellega sõlmiti kiirtestide tarne raamleping.

Veel uudiseid samal teemal

06.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Õppetegevuse korraldamine pakaseliste ilmaolude korral

Kindlaks on määratud temperatuurid, mille korral ei pea 1.-9. klassi õpilased kooli tulema, kui transporti pole korraldatud. Ka kehalise kasvatuse tundide läbiviimisel tuleb silmas pidada välistemperatuuri.

03.12.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kiirtestimine jätkub, et koolid saaksid turvaliselt õppetööd korraldada

Viimasel nädalal avastati üldhariduskoolides 314 positiivset kiirtesti, kokku on viie nädala jooksul toimunud kiirtestimistes saadud 3066 positiivset testitulemust.