Sa oled siin

Ministeerium valis strateegilised partnerid poliitikate kujundamiseks ja elluviimiseks

9. märts 2022 - 10:46

Haridus- ja Teadusministeerium valis pärast koostööpakkumiste ning taotluste hindamist haridus-, noorte-, keele- ja teadusvaldkonna ühingute seast välja strateegilised partnerid poliitikate kujundamiseks ja tegevuste elluviimiseks.

Ministeeriumi kantsleri Kristi Vinter-Nemvaltsi sõnul valiti järgmiseks kolmeks aastaks strateegilised partnerid ministeeriumi prioriteetsete tegevuste toetamiseks. “Ministeeriumi järgmise kolme aasta fookusteemadeks on eelkõige haridus- ja noortevaldkonna professionaalide järelkasvu kindlustamine, paindliku haridussüsteemi edendamine ning hariduse ja teaduse kooskõla suurendamine ühiskonna vajadustega,” selgitas Vinter-Nemvalts.

Kantsleri sõnul oli taotlejate hulgas nii neid, kes on ministeeriumi partneriteks olnud varasematel aastatel, kuid oli ka palju uusi panustajaid. „Esitatud taotluste maht ületas ministeeriumi eelarvevõimalusi üle kolme korra, mistõttu jäid mitmed taotlused paraku ka rahuldamata,” ütles Vinter-Nemvalts. “Taotluse rahastamata jätmine aga ei tähenda, et me ei ootaks neid organisatsioone edaspidi valdkonna arendamisel kaasa rääkima – kõik on jätkuvalt oodatud aruteludes osalema ja oma tegevustega kaasa lööma.“

Poliitika kujundamise partnerite tegevustoetuseks on 10 000 eurot aastas ühe organisatsiooni kohta ning toetuse saavad kokku 33 organisatsiooni. Strateegiline partner poliitika kujundamisel on üldjuhul katus- või esindusorganisatsioon, kelle tegevus on üleriigiline ja koondab mitut sama valdkonna organisatsiooni, ta panustab poliitika kujundamisse, seadusloome ja arengudokumentide väljatöötamisse ning muutmisse, samuti osaleb  valdkondlikes töögruppides.

Rakendustegevuste tegevustoetuseks said ühendused toetust taotleda 11-s taotlusvoorus. Tegevustoetuse summa on iga partneri puhul erinev vastavalt taotlusele ja vooru tulemustele, sõltudes konkreetsetest tegevustest ja eelarve võimalustest.

2022–2024 kutsuti strateegilisteks partneriteks organisatsioone, kes on valmis panustama üldharidus- ja kutsekoolidele asendusõpetajate teenuse kättesaadavaks muutmisse Covid-kriisi tingimustes; õpetajate järelkasvu soodustamisse; õpilaste üldpädevuste arendamisse eelkõige digi- ja roheoskuste valdkonnas; noorte huvihariduse arendamisse ja koostöö suurendamisse; noorte võimestamisse noorte ühistegevuste kaudu; kiusamise ennetamisse ja vähendamisse ning vaimse tervise toetamisse haridusasutustes. Keelepoliitika elluviimiseks valiti strateegilised partnerid eesti keele maine ja staatust tugevdavateks tegevusteks ning keeleõppe toetamiseks.

Suunatud pakkumised tehti noorsootöö ühingutele noorsootöö arendamise tegevusteks; kõrgkoolide ühendustele infovahetuse kindlustamiseks kõrgkoolide, riiklike ja rahvusvaheliste andmekogude vahel ning õpetajate ühenduste katusorganisatsioonile metoodilise ja õppevara oskusteabe vahendamiseks, õpetajate võrgustikeüleseks koostööks ning õpetajate professionaalse arengu toetamiseks.

Kokku laekus ministeeriumisse 100 taotlust kogusummas 13,3 miljonit eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve strateegiliste partnerite jaoks oli 3,9 miljonit eurot. Taotluste puhul hinnati nende haakuvust valdkondade arengukavadest välja valitud ministeeriumi prioriteetidega 2022-2025 perioodiks ning iga taotluse vastavust konkreetse vooru nõuetele ja eesmärkidele. Taotlusi hinnati vooru hindamiskriteeriumide alusel ning neid rahastatakse tekkinud pingerea alusel vooru eelarve ammendumiseni.

Taotlejad saavad enda taotlust puudutavad otsused läbi taotluskeskkonna.

Ministeeriumi komisjon on teinud ettepaneku nimetada strateegilisteks partneriteks nimekirjas toodud organisatsioonid. Noortevaldkonna partnerite nimetamise protsess on veel käimas ja need selguvad hiljemalt kuu lõpuks.

Strateegiliste partnerite täielik nimekiri avalikustatakse ministeeriumi kodulehel pärast kõikide käskkirjade kinnitamist minister Liina Kersna poolt.

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.