Sa oled siin

Ministeerium sidus õpetajate riigikeele oskuse nõude teiste kvalifikatsiooninõuetega

30. juuni 2022 - 13:36

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna allkirjastas määruse, mis koondab ühte õigusakti kvalifikatsiooninõuded ja juba kehtivad eesti keele oskuse nõuded koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele ning üldhariduskoolide õpetajatele, õppealajuhatajatele, koolijuhtidele ja tugispetsialistidele. Haridustöötajatele on pikka aega kehtinud B2 või C1 tasemel eesti keele oskuse nõue, sõltuvalt sellest, millisel ametikohal nad on või millises keeles õpetavad.

Uue määruse kohaselt on alates 2025. aasta 1. septembrist eesti keele oskuse nõue selgesõnaliselt õpetajate, õppealajuhatajate, koolijuhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuete osa. See tähendab, et nõuetele mitte vastava keeleoskusega õpetajaga ei ole võimalik sõlmida tähtajatut lepingut ning õppealajuhataja, koolijuhi või tugispetsialisti saab palgata vaid keeleoskusnõude täitmisel. Muudatus rakendatakse kolme aasta pärast, andes haridustöötajatele piisavalt aega oma eesti keele oskuse parandamiseks ja vajadusel eesti keele tasemeeksami sooritamiseks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et õpetajate väga hea keeleoskus on eelduseks ühtse eestikeelse õpikeskkonna loomisel. „Riik on juba aastakümneid võimaldanud ebapiisava eesti keele oskusega haridustöötajatele erinevaid koolitusi, aga nii nendel osalemine kui ka efektiivsus on olnud madalad,“ ütles Kersna. „Kavandame uusi spetsiaalselt neile mõeldud keelekursusi. Jätkuvalt pakume õpetajatele mitmesuguseid paindlikke keeleõppevõimalusi, nagu koolipõhised koolitused ja e-õppe keskkondade toel keele omandamine. Õpetajad peavad olema keeleõppes eeskujuks.”

Eesti keele õppimiseks ja keeleoskuse parandamiseks on haridustöötajatel olnud ja on ka edaspidi mitmeid võimalusi, sh Integratsiooni Sihtasutuse ja Töötukassa mitmekesiste teenuste näol. Keeleameti heakskiidu on saanud 125 eraõiguslikku koolitusfirmat, kelle juures on võimalik eesti keelt õppida või asutuse juurde keelekursust tellida. Lisaks täiendab Haridus- ja Teadusministeerium haridustöötajate eesti keele õppimise võimalusi uuel Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite perioodil, mil arendatakse ja suunatakse haridustöötajatele just nende vajadustest lähtuvad keeleõppekursused. Kursuste eesmärk on pakkuda eesti keele õpet haridustöötajatele selliselt, et kursused oleks seotud nende erialaste vajadustega ja sobituks tööga. Haridustöötajatele suunatavate kursuste üks eesmärk on aidata neil vajadusel valmistuda eesti keele tasemeeksami sooritamiseks. Haridus- ja Noorteamet hüvitab tasemeeksami edukalt sooritanutele keeleõppekulud.

Haridustöötajate eesti keele oskuse üle teeb järelevalvet Keeleamet, kes muuhulgas ka nõustab töötajaid ja tööandjaid sobivate keelekursuste leidmisel. Keeleameti andmetel oli 2021. aasta sügisel Eesti koolieelsete lasteasutuste ning üldharidus- ja huvikoolide haridustöötajate seas 2300 inimest, kes vajavad täiendavat eesti keele õpet. Neist enamik töötab Ida-Virumaal, Tallinnas ja Harjumaal.

Haridus- ja Teadusministeerium saatis määruse eelnõu partneritele arvamuse avaldamiseks kolm nädalat tagasi. Muudatust toetasid Eesti Alushariduse Juhtide Ühendus, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Logopeedide Ühing, Eesti Eripedagoogide Liit, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Eesti Õpetajate Liit ning Eesti Koolijuhtide Ühendus.

Veel uudiseid samal teemal

05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.