Sa oled siin

Ministeerium kutsub ülikoole läbirääkimistele

13. aprill 2004 - 0:00

Minister Toivo Maimetsa sõnul järgib 2004/05 õppeaasta tellimus varem kokkulepitud proportsioone, mis annab ühiskonnale signaali kõrghariduspoliitika järjepidevusest. “Tellimuse jaotamisel kõrgkoolide vahel näen selgelt vajadust Eesti piiratud intellektuaalsete ning majanduslike ressursside kontsentreerimiseks, see suund tuleb muuta veelgi tugevamaks järgmistel aastatel,” ütles Maimets.  Edaspidi ootab ministeerium selles osas tõsist panust valitsuse asjatundjate komisjoni tööst, kes esitab oma ettepanekud 2005. a. veebruaris. 

Eraldi äramärkimist väärib tellimuse suurendamine Ida-Virumaa regioonis ning Tallinnas suunatult venekeelsele elanikkonnale, mille läbi loodab ministeerium takistada illegaalselt tegutsevate kõrgkoolide laienemist.

Kokku on planeeritud tellida 2500 lõpetajat 3+2 magistriõppes ning 2600 rakenduskõrghariduse õppe lõpetajat, 230 doktorit ning 767 lõpetajat 4+2 magistriõppes.

Prioriteetsed suunad on arvutiteadused, keskkonnakaitse, tehnika, bioteadused, tootmine ja töötlemine. Rakenduskõrghariduses lisanduvad täiendavalt tervishoiu ning isikuteeninduse õppesuund. 

Sarnaselt eelmise aastaga esitab Haridus- ja Teadusministeerium tellimuse erakõrgkoolidele. Suurima tellimuse saab IT Kolledž arvutiteaduste suunal, esmakordselt esitab ministeerium tellimuse Arvutikolledžile, mis pakub  infotehnoloogiaalast kõrgharidust venekeelsele elanikkonnale. Arvutikolledži rakenduskõrghariduslik õppekava „programmeerimine” läbis eelmise aasta lõpul edukalt akrediteerimise ning kava on saanud täisakrediteeringu, mis tähendab, et riik tunnustab nimetatud õppekava alusel omandatud haridust.

Kõrghariduse tasemel koolitusvajaduse prognoosimine ja sellele vastava riikliku koolitustellimuse kavandamine on mitmeid valdkondi ja koostööpartnereid hõlmav keerukas protsess. RKT vajaduse prognoosimine tugineb tööjõuvajaduse prognoosile, eelnevate aastate koolitustellimusele ja teistele kõrghariduse statistilistele näitajatele, Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikele arengukavadele, samuti õppe- ja teadustöö kvaliteedi näitajatele. Riiklik koolitustellimus kavandatakse koos partneritega, kelleks on ministeeriumid, Eesti Tööandjate Keskliit, Statistikaamet, Kutsekvalifikatsiooni SA, Rektorite Nõukogu, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu, Eraülikoolide Rektorite Nõukogu, Eesti Üliõpilaskondade Liit. Samuti edastavad meile oma ettepanekud erinevad kutseliidud.
 

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
07 350 154