Sa oled siin

Ministeerium kavatseb siduda õpetajate riigikeele oskuse nõude teiste kvalifikatsiooninõuetega

9. juuni 2022 - 17:49

Haridus- ja Teadusministeerium saatis partneritele arvamuse avaldamiseks eelnõu, mis koondab ühte määrusesse juba kehtivad kvalifikatsiooninõuded ja eesti keele oskuse nõuded koolieelsete lasteasutuste pedagoogidele ning üldhariduskoolide õpetajatele, koolijuhtidele ja tugispetsialistidele. Haridustöötajatele on pikka aega kehtinud B2 või C1 tasemel eesti keele oskuse nõue, sõltuvalt sellest, millisel ametikohal nad on või millises keeles õpetavad.

Määruste muutmise eelnõu kohaselt on alates 2025. aasta 1. septembrist eesti keele oskuse nõue selgesõnaliselt õpetajate, koolijuhtide ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuete osa. See tähendab, et nõuetele mitte vastava keeleoskusega õpetajaga ei ole võimalik sõlmida tähtajatut lepingut ning koolijuhi või tugispetsialisti saab palgata vaid keeleoskusnõude täitmisel. Muudatus rakendatakse kolme aasta pärast, andes haridustöötajatele piisavalt aega oma eesti keele oskuse parandamiseks ja vajadusel eesti keele tasemeeksami sooritamiseks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et õpetajal on vaja head eesti keele oskust mitte ainult õppetöö tulemuslikuks läbiviimiseks, vaid ka enda erialaseks täiendamiseks. „Õpetaja peaks olema eesti keelest erineva emakeelega noorele eeskujuks riigikeele omandamisel,“ ütles Kersna. „Riik on juba aastakümneid võimaldanud ebapiisava eesti keele oskusega haridustöötajatele erinevaid koolitusi. Peame neid riigikeele omandamisel senisest veelgi enam toetama ja seetõttu kavandame uusi spetsiaalselt neile mõeldud keelekursusi.“

Eesti keele õppimiseks ja keeleoskuse parandamiseks on haridustöötajatel olnud ja on ka edaspidi mitmeid võimalusi, sh Integratsiooni Sihtasutuse ja Töötukassa mitmekesiste teenuste näol. Keeleameti heakskiidu on saanud 125 eraõiguslikku koolitusfirmat, kelle juures on võimalik eesti keelt õppida või asutuse juurde keelekursust tellida. Lisaks täiendab Haridus- ja Teadusministeerium haridustöötajate eesti keele õppimise võimalusi uuel Euroopa Liidu struktuurifondide vahendite perioodil, mil arendatakse ja suunatakse haridustöötajatele just nende vajadustest lähtuvad keeleõppekursused. Kursuste eesmärk on pakkuda eesti keele õpet haridustöötajatele selliselt, et kursused oleks seotud nende erialaste vajadustega ja sobituks tööga. Haridustöötajatele suunatavate kursuste üks eesmärk on aidata neil vajadusel valmistuda eesti keele tasemeeksami sooritamiseks. Haridus- ja Noorteamet hüvitab tasemeeksami edukalt sooritanutele keeleõppekulud.

Haridustöötajate eesti keele oskuse üle teeb järelevalvet Keeleamet, kes muuhulgas ka nõustab töötajaid ja tööandjaid sobivate keelekursuste leidmisel. Keeleameti andmetel oli 2021. aasta sügisel Eesti koolieelsete lasteasutuste ning üldharidus- ja huvikoolide haridustöötajate seas 2300 inimest, kes vajavad täiendavat eesti keele õpet. Neist enamik töötab Ida-Virumaal, Tallinnas ja Harjumaal.

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.