Sa oled siin

Ministeerium eraldab õpilastele toe pakkumiseks 6 miljonit eurot

25. mai 2021 - 10:35

Haridus- ja Teadusministeerium toetab munitsipaal- ja erakoole enam kui kuue miljoni euroga, et pakkuda õpilastele uuel õppeaastal täiendavat tuge.

„Täiendav raha koolidele on mõeldud selleks, et õpilased saaksid õppimisel võimalikult palju oma vajadusest lähtuvat tuge,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „On selge, et distantsõppe ajal on osadel lastel tekkinud õpilüngad. Nendega tegelemine nõuab võimalikult õppijakeskset lähenemist,“ lisas ta.

Minister rõhutas, et tugi, mida õppija vajab, võib olla väga erinev ning kõige paremad võimalused paindliku ja õpilaste vajadustest lähtuva õppe pakkumiseks on just nimelt koolil. Näiteks võib olla vajadus moodustada väiksemaid õppegruppe, teha järeleaitamistunde või korrata üle keerulisemaid teemasid. Rahalise toetuse kasutamine iga konkreetse kooli puhul jääb kooli ja koolipidaja otsustada.

Toetus jaguneb üldhariduskoolide pidajate vahel vastavalt õpilaste arvule. Summa arvutamisel on lähtutud õpilaste arvust seisuga 10. november 2020. Täiendava  toetuse suurus on 40 eurot õpilase kohta kogusummas 6 135 920 eurot.

Lisaks jätkab ministeerium koolide toetamist õpetajate töökoormuse leevendamiseks. Koostöölepinguid asendusõpetajate programmi ja Tallinna Ülikooli ning Tartu Ülikooliga pikendatakse vähemalt käesoleva aasta lõpuni. Kevadperioodil on õpetajakoolituse üliõpilased abiõpetajatena koole aidanud ligi 2500 tunni ulatuses ning kokku on tellitud mai lõpuni 1864 õpetajate asendustundi.

Haridus- ja teadusministeeriumi prioriteet aastatel 2021–2024 on COVID-kriisi tagajärgedega tegelemine. Sellele on vaja suunata kõik olemasolevad võimalused ja luua uusi lahendusi kriisi negatiivsete mõjude võimalikult kiireks seljatamiseks.

Lisainfo:

Ministri käskkiri “Täiendav toetus munitsipaal- ja eraõiguslike üldhariduskoolide pidajatele õpilastele täiendavate tugimeetmete pakkumiseks õpilünkade tasandamisel 2021/2022. õppeaastal"

Veel uudiseid samal teemal

11.06.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium uuendab strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise kontseptsiooni

Haridus- ja Teadusministeerium on alustanud strateegiliste partnerite valimise ja rahastamise süsteemi uuendamist. Partnerorganisatsioonid said sel nädalal tagasisidestamiseks uue süsteemi kontseptsiooni.

08.06.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Reedel on viimane päev õpihuvi laagrite toetuse taotlemiseks

Sel reedel, 11. juunil on viimane tähtaeg õpihuvi laagrite toetuse taotlemiseks. Taotlema on oodatud noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad, üldharidus- ja kutsekoolid, koolide, huvikoolide ja avatud noortekeskuste pidajad ning ülikoolid. Toetust saab kasutada kuni 2021. aasta lõpuni, mis tähendab, et laagreid on võimalik korraldada nii suvel kui ka sügis- ja talvevaheajal.Lisainfo: www.hm.ee/kriisitoetus