Sa oled siin

Infokiri: lasteaedade ja -hoidude tegevuse korraldamisest

15. mai 2020 - 17:34

Koroonaviiruse levik Eestis on pidurdunud ning seoses sellega leevenevad 15. maist alates ka kõigile haridusasutustele kehtivad reeglid. Haridus- ja Teadusministeerium edastas täna juhised koolieelsete lasteasutuste ja lapsehoiuteenuse osutajate (edaspidi lasteasutus) tegevuse korraldamiseks. 

Lasteasutuse lahtioleku ja töökorralduse üle otsustab ka pärast 15. maid endiselt pidaja. Jätkuvalt tuleb lähtuda seadusega kehtestatud kohustusest kohalikule omavalitsusele, mille kohaselt tuleb tagada vanemate soovil kõigile 1,5 – 7- aastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimalus käia lasteaias. 1,5 – 3-aastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.

Lasteasutuse pidaja on kohustatud tagama tervisekaitsenõuete järgimise.

Rühmade suurus
Terviseameti hinnangul võib vajadusel taastada tavapärase lasteasutuse rühmade koosseisu. Tuleb aga silmas pidada, et kui peaks taas toimuma järsk haigestumuse juurdekasv, võivad reeglid muutuda.

Tulenevalt kehtivatest tervisekaitse juhistest ei ole võrreldes tavaolukorraga piiratud rühma suurust ega tegutsevate rühmade arvu. Otsuse selle kohta teeb lasteaed koostöös pidajaga. Seadusest tulenevalt otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul. Lasteasutuse lahtioleku aja otsustab valla- või linnavalitsus, lähtudes hoolekogu ettepanekust.

Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla. Lasteasutuse õpetajal või lapsehoidjal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigustunnuste tuvastamisel olla tähelepanelik.

Kui lasteasutuses on liitrühmad (nt nooremate ja vanemate laste liitrühmad), siis peavad liidetud olema kogu aeg ühe ja sama rühma lapsed, et laste lähikontaktsete ring püsiks võimalikult muutumatu. Õppe- ja muid tegevusi, kus osalevad korraga mitme rühma lapsed (nt ühine muusikategevus) tuleks vältida. Tegevusi tuleks korraldada rühmade kaupa. Juhul, kui lasteaiateenuse vajadus piirkonnas on kinnitatult väike, kõigile soovijatele on teenus tagatud ning pidaja koos hoolekoguga nii otsustab, võib töö korraldada ka valverühmades. Oluline on, et rühmade koosseis püsiks võimalikult muutumatuna.

Õues käimine
Lasteasutustel, kellel on oma mänguväljak või õueala, on soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Lasteasutused, kellel puudub oma mänguväljak või õueala, peavad õue minnes tagama laste ja töötajate nakkusohutuse (sh vältima lähedasi kontakte teiste inimestega).


Lõpupeod ja muud üritused
Sarnaselt teistele haridusasutustele tuleks sel kevadel vältida lasteasutustes tavapäraseid lõpuüritusi, kuhu tuleb ühte ruumi kokku lisaks lastele veel suur hulk täiskasvanuid. Lõpupeod saavad toimuda piiratud tingimusel võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus.

Ekskursioone või muid üritusi korraldades tuleb järgida Terviseameti soovitusi ja kehtivaid reegleid.

Kaitsevahendid
Terviseamet on seisukohal, et maski kandmine lasteasutuses ei ole vajalik. Sellegipoolest, kui maski kandmine pakub töötajale turvatunnet, siis on tal õigus töökeskkonnas maski kanda. Vajalike isikukaitsevahendite hankimise korraldab lasteasutus koostöös pidajaga.

Terviseameti juhendid ja soovitused:

Veel uudiseid samal teemal

25.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik loob Ukraina sõjapõgenikele Vabaduse Kooli ja avab haridusalase nõustamisteenuse

Haridus- ja Teadusministeerium loob Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks Tallinnasse üldhariduses ja kutseõppes juurde kokku 1000 koolikohta. Samuti alustab tööd ukrainlastele mõeldud haridusalane nõustamisteenus.

24.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusasutustes on üle nelja tuhande seitsmesaja Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 23. mai seisuga registreeritud kokku 4716 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4538. Alushariduses on 1231 last, põhihariduses 3114, gümnaasiumis 191 ja kutsehariduses 180 õpilast.