Sa oled siin

Ministeerium asub seniste hallatavate asutuste baasil ette valmistama haridus- ja noortevaldkonna ühendameti loomist

12. november 2019 - 19:04

na, 12. novembril kogunenud Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimise töörühm eesotsas kantsler Mart Laidmetsaga tutvus rakendusuuringute keskuse CentARi pakutud kolme soovitusliku stsenaariumiga ministeeriumi haldusala asutuste ümberkorraldamiseks. Juhtrühm nõustus CentARi analüütikute eelistatud variandiga, mille kohaselt võiksid tulevikus tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos.

Kantsler Mart Laidmetsa sõnul pidasid ministeeriumi juhtrühm ja CentARi analüütikud kõige mõjusamaks stsenaariumi, mille puhul koonduvad loodavase ühendametisse haridusvaldkonna rakendusasutused SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Archimedes ning noorte valdkonna asutus Eesti Noosootöö Keskus. „Võtsime lähtealuseks selle, milline on tänastes asutustes pakutavate teenuste sisu. Ühtlasi toetab meie plaan riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – loodava ühendasutuse puhul muuhulgas ka formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks,“ sõnas Laidmets.

Haridus- ja noortevaldkonna ühendasutuse loomist eelistati ka seetõttu, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust, muuta tööjaotus loogilisemaks ja teenused selgepiirilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olevad keele- ja teadusvaldkonna asutused (Eesti Teadusagentuur, Eesti Keele Instituut ja Keeleinspektsioon) jäävad tegutsema eraldiseisvalt. Samuti ei liideta ühendasutusega sihtasutust Kutsekoda ning Spordikoolituse ja -teabe sihtasutust. Nende töös on vähe kattuvust ja rollid on selgelt jagatud. Mart Laidmetsa sõnul analüüsitakse eraldi veel seda, kas keelepoliitika paremaks rakendamiseks võiks praegusele Keeleinspektsioonile anda funktsioone juurde ning kujundada see Keeleametiks.

CentARi analüütikute pakutule toetudes asub projekti töörühm edasi tegutsema. Asutuste esindajaid kaasates töötatakse läbi senised teenused ja tehakse ettepanek ühendameti struktuuriks. Ühendamet alustab tööd järgmise õppeaasta alguses, septembris 2020.

CentARi analüüsi lõppvariant valmib novembrikuu teises pooles, siis tehakse see ka kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti tutvustab ministeerium lähinädalatel ühendameti loomise täpsemaid plaane ka Vabariigi Valitsusele.

Veel uudiseid samal teemal

11.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pakub Aasia juhtival haridusmessil elavat huvi

Täna Hongkongis Aasia juhtiva haridusmessi „The Learning and Teaching Expo“ (LTE) avakõnes nimetas kantsler Mart Laidmets oskusi uueks valuutaks, mis aitavad tuleviku väljakutsetele paremini vastu seista ning jõuda ühiskonnana kaugemale.

11.12.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub valima 2019. aasta parimat keeletegu

Aasta keeleteokonkursi eesmärk on tunnustada tegusid, mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet, väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja staatuse kindlustamist ning edendavad eesti keele talletamist ja uurimist.