Sa oled siin

Ministeerium asub seniste hallatavate asutuste baasil ette valmistama haridus- ja noortevaldkonna ühendameti loomist

12. november 2019 - 19:04

na, 12. novembril kogunenud Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutuste konsolideerimise töörühm eesotsas kantsler Mart Laidmetsaga tutvus rakendusuuringute keskuse CentARi pakutud kolme soovitusliku stsenaariumiga ministeeriumi haldusala asutuste ümberkorraldamiseks. Juhtrühm nõustus CentARi analüütikute eelistatud variandiga, mille kohaselt võiksid tulevikus tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos.

Kantsler Mart Laidmetsa sõnul pidasid ministeeriumi juhtrühm ja CentARi analüütikud kõige mõjusamaks stsenaariumi, mille puhul koonduvad loodavase ühendametisse haridusvaldkonna rakendusasutused SA Innove, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, SA Archimedes ning noorte valdkonna asutus Eesti Noosootöö Keskus. „Võtsime lähtealuseks selle, milline on tänastes asutustes pakutavate teenuste sisu. Ühtlasi toetab meie plaan riigireformi eesmärke ja annab võimaluse sünergiaks – loodava ühendasutuse puhul muuhulgas ka formaal- ja mitteformaalõppe paremaks lõimimiseks,“ sõnas Laidmets.

Haridus- ja noortevaldkonna ühendasutuse loomist eelistati ka seetõttu, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust, muuta tööjaotus loogilisemaks ja teenused selgepiirilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas olevad keele- ja teadusvaldkonna asutused (Eesti Teadusagentuur, Eesti Keele Instituut ja Keeleinspektsioon) jäävad tegutsema eraldiseisvalt. Samuti ei liideta ühendasutusega sihtasutust Kutsekoda ning Spordikoolituse ja -teabe sihtasutust. Nende töös on vähe kattuvust ja rollid on selgelt jagatud. Mart Laidmetsa sõnul analüüsitakse eraldi veel seda, kas keelepoliitika paremaks rakendamiseks võiks praegusele Keeleinspektsioonile anda funktsioone juurde ning kujundada see Keeleametiks.

CentARi analüütikute pakutule toetudes asub projekti töörühm edasi tegutsema. Asutuste esindajaid kaasates töötatakse läbi senised teenused ja tehakse ettepanek ühendameti struktuuriks. Ühendamet alustab tööd järgmise õppeaasta alguses, septembris 2020.

CentARi analüüsi lõppvariant valmib novembrikuu teises pooles, siis tehakse see ka kõigile soovijatele kättesaadavaks. Samuti tutvustab ministeerium lähinädalatel ühendameti loomise täpsemaid plaane ka Vabariigi Valitsusele.

Veel uudiseid samal teemal

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suurenes 12 miljoni võrra, ulatudes 354 miljoni euroni

Valitsuses täna kinnitatud korraldusega jagatakse omavalitsuste vahel 354 miljonit eurot haridustoetust. Sellest 285 miljonit eurot on õpetajate palgatoetus, mis kasvatab õpetajate miinimumpalga 1315 euroni ja loob võimaluse maksta õpetajatele keskmist brutokuupalka vähemalt 1540 eurot.

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pälvis maailma olulisimal haridusfoorumil suurt tähelepanu

Äsja Londonis lõppenud maailma tunnustatuimal haridusfoorumil Education World Forum osalenud minister Mailis Repsi sõnul tõusis Eesti hariduse edulugu foorumi peamiseks ja läbivaks teemaks.