Sa oled siin

Maimets osaleb Vilniuses säästvat arengut toetava haridusstrateegia vastuvõtmisel

16. märts 2005 - 0:00

Strateegia kohaselt on säästva arengu saavutamise eeltingimuseks haridus. Säästvat arengut toetav haridus kujundab ja tugevdab indiviidide, gruppide, kogukondade, organisatsioonide ja riikide võimekust teha otsuseid ja valikuid säästva arengu hüvanguks.

Juba oktoobris 2003 otsustas UNECE kokku kutsuda säästvat arengut toetava haridusstrateegia väljatöötamise töörühma. Strateegia koostamisel tugineti 1992. aastal Rio de Janeiros toimunud ÜRO keskkonna- ja inimarengufoorumil vastu võetud Agenda 21 eesmärkidele ja Kiievis 2003. aastal Euroopa keskkonnaministrite kohtumisel vastu võetud dokumendile „Säästvat arengut toetav haridus“. Strateegia väljatöötamisel osales ka Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse loodusainete peaekspert Imbi Henno.

 

Lisainformatsioon:

http://www.unece.org/env/esd/HLmeetMarchl2005.htm

http://www.unece.org/env/esd/

 

Tarmu Kurm

HTMi teabekorralduse osakonna juhataja

735 0154