Sa oled siin

Maimets arutab Brüsselis alusuuringutega seonduvat

10. märts 2004 - 0:00

Alusuuringute toetamine Euroopa tasandil on Eestile oluline küsimus. Tähtis on teaduse tippkeskuste arendamine ja alusuuringute infrastruktuuri tugevdamine. Eesti toetab teaduse finantseerimise suurendamise vajadust Euroopa Liidu eelarves ning alusuuringute osakaalu suurendamist kavandamisel olevas 7. raamprogrammis.

Euroopa teadlased on alusuuringute vallas olnud läbi aegade tipptasemel. Alusuuringud taas tõusnud teravalt teaduspoliitiliste diskussioonide päevakorda, sest alusuuringud on tänapäeva maailma progressi üks põhialuseid ning põhiliseks vahendiks teadmistepõhise ühiskonna kujundamiseks vajaliku inimressursi loomisel.

Nõukogu istungil tuleb juttu ka Euroopa kooskõlastatud kosmosestrateegia kujundamisest. Eesti toetab, kuid ei pea seda oma jaoks prioriteetseks valdkonnaks. Perspektiivis võiks siiski huvi pakkuda osalemine valdkonna tehnoloogia väljatöötamise programmides ja samuti mõnedes rakendusvaldkondades, nagu näiteks globaalne keskkonna- ja julgeoleku monitooring.

Eestit esindavad nõukogu istungil haridus- ja teadusminister Toivo Maimets ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Meelis Atonen.

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 154