Sa oled siin

Mailis Reps: koostamisel on digitaalne õppevara hariduslike erivajadustega õpilastele

19. oktoober 2018 - 14:29


Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles täna Tartus juubelikonverentsil „Erinevus on väärtus: 50 aastat eripedagoogide ja logopeedide õpet Tartu Ülikoolis“, et digitaalne õppevara haridusliku erivajadusega lastele peaks jõudma koolidesse 2020/2021 õppeaastal.

„Lapsi, kes vajavad meie kõigi tuge ja tähelepanu on Eestis märkimisväärne arv,“ ütles Reps. „Iga viies üldhariduskooli õpilane vajab õppimisel täiendavat toetust. Kooli väljakutse on valikuvõimaluste loomine igaühe arengupotentsiaali arendamiseks.  Iga tuge vajav laps on omanäoline ning tema vajaduste äratundmine on ka igale õpetajale professionaalselt huvitav ning arendav,“ sõnas ta.

Tänavuse OSKA haridusvaldkonna tööjõuvajaduse uuringu kohaselt on tulenevalt tugispetsialistide kasvu- ja asendusvajadusest perioodil 2018-2025 iga-aastaselt vaja täiendavalt üle 75 tugispetsialisti, sh 25 logopeedi, 42 eripedagoogi ning 11 psühholoogi.

Reps lisas, et riik on tugispetsialistide ametikoha atraktiivsuse tõstmiseks eraldanud kohalikele omavalitsustele täiendavad rahalised vahendid. „Samuti on 2018. aastast lisaks õpetajakoolituse lõpetanutele ka erialase kõrgharidusõppe lõpetanud tugispetsialistid oodatud taotlema lähtetoetust,“ ütles Reps.

Erivajadusega õpilaste õppe paremaks korraldamiseks antakse riigieelarvest kohalikele omavalitsustele ja erakoolide pidajatele tegevuskulutoetust, mille maht on käesoleval aastal munitsipaalkoolide pidajatele enam kui 17 miljonit eurot ja eraüldhariduskoolide pidajatele enam kui 1,2 miljonit eurot. Taristu arendamiseks saavad nii kohalik omavalitsus kui ka erakooli pidaja käesoleva aasta teisest poolest taotleda toetust kaasava hariduse meetmest, mille maht on 9,5 miljonit eurot.

„Tänase Eesti Elukestva õppe strateegia 2020 kohaselt on  meie eesmärgiks luua kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, tagamaks neile isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus,“ märkis Reps.

Veel uudiseid samal teemal

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Omavalitsuste üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus suurenes 12 miljoni võrra, ulatudes 354 miljoni euroni

Valitsuses täna kinnitatud korraldusega jagatakse omavalitsuste vahel 354 miljonit eurot haridustoetust. Sellest 285 miljonit eurot on õpetajate palgatoetus, mis kasvatab õpetajate miinimumpalga 1315 euroni ja loob võimaluse maksta õpetajatele keskmist brutokuupalka 1540 eurot.

23.01.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pälvis maailma olulisimal haridusfoorumil suurt tähelepanu

Äsja Londonis lõppenud maailma tunnustatuimal haridusfoorumil Education World Forum osalenud minister Mailis Repsi sõnul tõusis Eesti hariduse edulugu foorumi peamiseks ja läbivaks teemaks.