Sa oled siin

Loomisel on Kooliamet

28. november 2005 - 0:00

Kava kohaselt luuakse Kooliamet 2006. aasta jooksul. Kooliameti loomise eesmärgiks on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala rakenduslike tegevuste koondamine ja ressursside killustatuse vähendamine. Valitsemisala rakendusliku juhtimise funktsioon viiakse ministeeriumist Kooliametisse, võimaldades ministeeriumil keskenduda üldisemale ja strateegilisemale riikliku hariduspoliitika kujundamisele. Kahe riigiasutuse liitmine ning korrastatud tööjaotus ministeeriumiga võimaldab kokku hoida haridussüsteemi juhtimise kulusid.  

Loodava Kooliameti põhiülesanded on muuhulgas riikliku õppekava arendamine alus-, üld- ja kutsehariduses, selle rakendumise korraldamine ning tulemuste analüüs, samuti õpitulemuste välishindamise korraldamine, riigikoolide haldusküsimused ning teabe kogumine õppeasutuste toimimise kohta. Kooliameti keskne roll on seotud õppeasutuste nõustamisega. Ameti loomisel võtab ministeerium eeskuju Soome Kooliameti tegevusprintsiipidest. 

Kooliameti loomine ei nõua riigieelarvest täiendavat ressurssi. Asutuse rahastamine toimub kahe ühendatava asutuse eelarvete liitmise kaudu.


Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155
52 52 072