Sa oled siin

Lisaeelarvest tuleb raha kutseõppe koefitsentide tõusuks ja eelkutseõppeks

14. september 2005 - 0:00

Kutseõppe rahastamissüsteem koosneb kahest põhikomponendist: õppekoha baasmaksumusest ja õppevaldkondade koefitsientidest. Kui baasmaksumus on kõigile erialadele ühesugune, siis koefitsendid on õppevaldkonniti erinevad. Seni on olnud koefitsientide erinevus ebanormaalselt väike. Kutseõppeasutused on pidanud siiani koolitama näiteks keevitajaid, treialeid jt metallitöötlejaid, ehitajaid, tislereid jt ametimehi täpselt sama raha eest kui müüjaid, sekretäre ja raamatupidajaid.

Minister Mailis Repsi sõnul ei saa ega tohi ülalkirjeldatud ebanormaalne olukord pikemalt kesta. Koefitsientide korrigeerimine aitab kaasa kutseõppeasutuste lõpetajate väljaõppe kvaliteedi ja konkurentsivõime tõusule.

Kutseharidussüsteemi puuduste kõrvaldamiseks on kavandatud ka mitmeid uusi kutseõppe­ liike ja muudatusi olemasolevais. Näiteks on olemas võimalused kutseõppeks üldhariduskoolis. Suunates raha eelkutseõppe arendamisse, saab põhikoolis ja gümnaasiumis viia läbi väiksemahulist kutse- või erialade tutvustust riikliku õppekava valikainete raames. Minister Mailis Repsi sõnul on see suur samm selleks, et noored saaksid oma tulevikku teadlikumalt planeerida ega kahetseks hiljem valesid valikuid.


Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi teabekorralduse konsultant
7350 155