Sa oled siin

Liina Kersna vastuseks Priit Sibulale: kõik koolilapsed saavad õppekäikudele

26. november 2021 - 18:47

Vastuseks Priit Sibula arvamusartiklile „Priit Sibul: kas minister Kersna kujutab ette, kuidas 12-aastane vaktsineerimata koolilaps ekskursioonist maha jäetakse?“ kinnitan, et kõik 12-aastased noored, hoolimata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte, koroonaviiruse läbi põdenud või mitte – saavad kõik oma klassiga osaleda õppekäikudel.

Ma ei tea, kust võttis Priit Sibul oma andmed, kuid valitsus võttis 15. novembril vastu korralduse, milles on ette nähtud erandid, mille aluse kooli õpilased saavad osaleda ilma vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata: lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ning täienduskoolitusele laiendati erandit ka õppekava täitmise eesmärgil toimuvatele muuseumi- ja näituseasutuste külastustele. Ehk – kui klass läheb ekskursioonile, siis saavad kõik sellest osa. Ja seda me saame teha tänu koolides toimuvale kiirtestimisele.

Mis puudutab kino ja teatri jaoks vajaliku negatiivse testitulemuse tõendamist, siis seda on eelneva kokkuleppe alusel võimalik teha kooliõe juures. Testi tegemine on õpilasele tasuta. Kui kiirtesti viib läbi kooliõde ja testimiseks kasutatakse professionaalseks kasutamiseks mõeldud testi, saab kooliõde väljastada selle kohta tõendi. Enne testi väljastamist tuleb koolil kindlasti kooskõlastada asutusega, mida soovitakse külastada, kas ja mis tingimustel nad tõendeid aktsepteerivad.

Loomulikult on vaktsineerimine kõige tõhusam viis viiruse leviku tõkestamiseks. Tänased andmed näitavad, et vaktsineeritud noortel on kümme korda väiksem tõenäosus nakatuda Covid-19 viirusega kui neil, kes ei ole vaktsineeritud. Euroopas oleme noorte vaktsineerituse tasemega 14. kohal. Meist eespool on Portugal, Belgia, Hispaania, Malta, Island, Taani, Iirimaa, Soome, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Ungari ja Austria. Eestis on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud pooled 12-15-aastased ja 66% 16-17-aastastest.

Viimaste nädalate jooksul oleme näinud, et kooliperede masstestimine on samuti väga hästi toiminud. Nelja nädalaga oleme kooliperede seast tuvastanud kiirtestidega ligi 2700 võimalikku viirusekandjat. Kindlasti on ka kiirtestimine aidanud kaasa nii üldisele viiruse leviku langemisele kui ka koolikollete arvu jätkuvale vähenemisele. Koolikeskkond on muutunud turvalisemaks.

Oleme viirusega juba pea kaks aastat koos elanud ning võtnud selge eesmärgi – kõik lapsed peavad saama võimalikult hea hariduse ka viiruse leviku ajal, sh käia õppekäikudel, ekskursioonidel ja huvihariduses. Sellest põhimõttest on lähtunud ka valitsus oma otsuseid tehes.

Liina Kersna
haridus- ja teadusminister

Veel uudiseid samal teemal

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolid saavad lähiajal lisakoguse kiirteste

Haridus- ja Teadusministeerium pikendas Medesto Logistics OÜ-ga sõlmitud kiirtestide ostmise raamlepingut, mis võimaldab koolidel saada lisakoguse kiirteste, et testida kõiki koolipere liikmeid kõrge nakatumisega piirkondades kaks korda nädalas.

24.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Koolipsühholoogide nõuandeliinilt saavad abi nii haridustöötajad, lapsevanemad kui ka õpilased

Koolipsühholoogid on sel õppeaastal avatud nõuandeliinil pakkunud abi nii oma lapse pärast mures olevatele lapsevanematele, stressis ja läbipõlenud õpetajatele kui ka ärevust ja depressiooni kurtvatele õpilastele.