Sa oled siin

Lihtsustatud karantiinis lapsed võivad osaleda kooli või lasteaia ruumides toimuvas huvitegevuses

24. september 2021 - 19:44

Valitsus otsustas, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19 haigega kokku puutunud lapsed võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast noorsootööst, huviharidusest- ja huvitegevusest, kui seal osalevad üksnes sama haridusasutuse lapsed.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et kui ühe haridusasutuse lapsed ja noored osalevad samades ruumides huviringides, ei ole põhjendatud nende eemale jätmine huvitegevusest. „Järjepidev huvialaringides osalemine on laste arengule väga oluline. Mul on hea meel, et saame lihtsustatud karantiini reeglid samades koolides toimuvale huvitegevusele kohaldada,” sõnas Kersna.

Kui kuni 12-aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18-aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab edaspidi rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist ning huviringides osalemist.

Lihtsustatud karantiini laiendamiseks muutis valitsus oma korralduses nr 212 punkti 4 alapunkte 9 ja 10.

Korraldus hakkab kehtima 27. septembrist ning see avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Veel uudiseid samal teemal

15.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusminister arutas koolijuhtidega koroonaviiruse aegse koolikorralduse teemal

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kohtus täna Koolijuhtide Ühenduse uue juhatusega, et üheskoos arutada koroonaviiruse aegse koolikorralduse aga ka koolijuhtimise kvaliteedi tõstmise teemal.

14.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Kokkuvõttevõistlus TUUM tuleb taas

TUUM on võistlus, milles iga osaleja saab teha kuni 200-sõnalise kokkuvõtte žürii antud tekstist. Võistlus algab 15. oktoobril kell 7 ja kestab 16. oktoobril kella 19-ni.