Sa oled siin

Lihtsustatud karantiinis lapsed võivad osaleda kooli või lasteaia ruumides toimuvas huvitegevuses

24. september 2021 - 19:44

Valitsus otsustas, et lihtsustatud karantiini määratud COVID-19 haigega kokku puutunud lapsed võivad lisaks õppe- ja kasvatustöös osalemisele edaspidi võtta osa ka samas haridusasutuses toimuvast noorsootööst, huviharidusest- ja huvitegevusest, kui seal osalevad üksnes sama haridusasutuse lapsed.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna märkis, et kui ühe haridusasutuse lapsed ja noored osalevad samades ruumides huviringides, ei ole põhjendatud nende eemale jätmine huvitegevusest. „Järjepidev huvialaringides osalemine on laste arengule väga oluline. Mul on hea meel, et saame lihtsustatud karantiini reeglid samades koolides toimuvale huvitegevusele kohaldada,” sõnas Kersna.

Kui kuni 12-aastane laps lapsehoius, lasteaias või koolis puutub kokku COVID-19 haigega, siis tohib ta haigussümptomite puudumisel käia edasi koolis või lasteaias ja osa võtta huvitegevusest, kus osalevad ainult sama kooli või lasteaia lapsed.

Täielikult vaktsineerimata COVID-19 haigega koolis kokku puutunud 12-18-aastased õpilased, samuti õpilased, kes saavad 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks, võivad kiirtesti ja PCR-testi negatiivse tulemuse korral ja haigustunnuste puudumisel jätkata nii õppetööd üldharidus- või kutsekoolis kui ka osaleda noorsootöös ja huvitegevustes, kui need toimuvad samas haridusasutuses ning seal osalevad üksnes sama asutuse lapsed ja noored.

Lihtsustatud karantiini saab edaspidi rakendada ka juhul kui lähikontakt tekib koolis või lasteaias toimuvates huviringides ning laps võib haigussümptomite puudumisel jätkata koolis või lasteaias käimist ning huviringides osalemist.

Lihtsustatud karantiini laiendamiseks muutis valitsus oma korralduses nr 212 punkti 4 alapunkte 9 ja 10.

Korraldus hakkab kehtima 27. septembrist ning see avaldatakse veebilehel kriis.ee.

Veel uudiseid samal teemal

18.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Üldhariduskoolide õpilaste ja töötajate vaktsineeritus ning ülevaade koolikolletest

Koolikollete arv, kuhu on viimasel 28 päeval lisandunud nakatunuid, oli 16.01 seisuga 31 (15 kollet vähem kui nädal varem). Koolide kolletes on kokku jälgimisel 477 nakatunut (251 võrra vähem kui eelmisel nädalal), sh neist viimasel 10 päeval lisandus 30 nakatunut.

18.01.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ministeerium pakub kohalikele omavalitsustele koolivõrgu korrastamiseks lisaraha

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab ühekordse toetusena lisaraha kõigile neile omavalitsustele, kes otsustavad hiljemalt selle aasta märtsi lõpuks ühe või mitme munitsipaalkooli tegevuse ümberkorraldamiseks lõpetada olemasolevates koolides õppe andmise gümnaasiumiastmes.