Sa oled siin

Ligi 80% Eesti koolidest hindasid õppeaastat positiivselt

21. juuni 2022 - 12:48

Haridus- ja Teadusministeeriumi läbi viidud õppeaastat kokkuvõtvas küsitluses hindasid ligi 80 protsenti Eesti koolidest lõppevat õppeaastat positiivselt.

Ministeeriumi asekantsler Liina Põllu sõnul on rõõmustav, et koolid on vaatamata keerulistele perioodidele hästi hakkama saanud ning nende hinnang õppeaastale on olnud hea. „Oleme omalt poolt proovinud koolidele toeks olla, võimaldades kiirtestimise abil koole avatuna hoida, eraldades toetust õpilünkadega toimetulekuks, pakkudes koolidele tasuta asendusõpetajaid ning käivitatud on psühholoogide nõuandliin, kus saab tuge eesti, vene ja ukraina keeles,“ selgitab Põld ning tõdeb, et küsitlusest saadud tagasiside on väga väärtuslik. "Selle põhjal saame edasisi tegevusi kavandada ja välja toodud murekohtadele koostöös koolidega lahendusi leida."

Ministeeriumi läbi viidud õppeaastat kokkuvõtvas küsitluses osales 77% üldhariduskoolidest ja 81% kutseõppeasutustest. Koolide keskmine hinnang lõppenud õppeaastale oli 7,95 punkti 10st.

Paljud küsitlusele vastanud koolid kiitsid võimalust viia õppetööd läbi kontaktõppena, mis oli võimalik tänu koroonaviiruse kiirtestimise operatiivsele korraldusele. Samuti valmistasid kooliperedele rõõmu ühisüritused ja erinevad koostegemised, mis vahepealsel perioodil olid ära jäänud või toimusid vaid virtuaalselt. Väga paljud koolid olid uhked oma õpilaste ja õpetajate üle. Oldi rõõmsad, et lastel ei ole vaatamata kõigele õpimotivatsioon kadunud, õpetajad toetavad ja vajadusel asendavad üksteist.
 
Muredena nimetati kvalifitseeritud personali puudust (23% vastanud koolidest), koroonaviiruse levikut (16%) ning koolitöötajate vaimse tervise probleeme (14%). Väsimust ja stressi tekitasid õpetajatele haigestumisega seotud asendused, üldine ülekoormus ning õpilastel distantsõppes tekkinud õpilüngad.  
 
Väljakutse oli sel õppeaastal paljude koolide jaoks Ukraina õpilaste kohanemise toetamine ning nende vajadustele ja teadmistele vastava õppetöö korraldamine. Üle Eesti on Ukrainast pärit õpilased jõudnud 295 üldhariduskooli ja 14 kutseõppeasutusse ning Ukrainast pärit töötajad on tööl 105 üldharidus- ja kutsekoolis. Mitmed õppeasutused kirjeldasid Ukraina laste ja töötajate vastuvõtmist positiivse kogemusena ning leidsid, et sõja eest pagenud õpilased on uues keskkonnas üldiselt hästi kohanenud ja vanemad teevad kooliga head koostööd. Koolid tõid positiivsena esile ka ministeeriumi juhendmaterjale ja Ukraina laste haridustee korraldamise teemal toimunud regulaarseid infotunde.  
  
Haridus- ja Teadusministeerium viis mai lõpus läbi õppeaastat kokkuvõtva küsitluse, kus osales 77% üldhariduskoolidest (397 kooli 517-st) ja 81% kutseõppeasutustest (26 asutust 32-st). Koolide keskmine hinnang lõppenud õppeaastale oli 7,95 punkti 10st. Sarnaseid küsitlusi on ministeerium korraldanud regulaarselt, et saada tagasisidet koroonaviiruse ja Ukraina sõjapõgenikega seotud teemadel. Küsitluste eesmärgiks on olnud koolide reaalse olukorra, vajaduste ja heade praktikate kaardistamine ning nende põhjalt edasiste tegevuste kavandamine. 

Veel uudiseid samal teemal

01.07.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina sõjapõgenikele mõeldud Vabaduse Kooli on sisseastumisavalduse esitanud ligi 400 Ukraina noort

Esimese kuu aja jooksul on Vabaduse Kooli õppima asumiseks esitanud avalduse pea 400 Ukraina noort. Juulikuus jätkub avalduste vastuvõtt ning vestlused gümnaasiumiastmesse suunduvate noortega.

30.06.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Pelgulinna riigigümnaasium sai nurgakivi

Täna, 30. juunil sai nurgakivi Tallinnasse Kolde puiesteele loodav Pelgulinna riigigümnaasium, kus hakkab õppima üle tuhande gümnasisti.