Sa oled siin

Lasteasutused ja üldhariduskoolid on oodatud liituma keelekümblusprogrammiga kuni 1. juunini 2022

28. aprill 2022 - 14:53

Keelekümblusprogramm on süsteemne, terviklik ja toetatud õppe korraldamise viis, mille aluseks on erinevad koolieelse lasteasutuse keelekümblusrühmas ja põhikooli keelekümblusklassis rakendatavad mudelid.

Eestis rakendatakse keelekümblust kui õppeviisi erinevate keelekümblusprogrammi mudelitena lasteaedade ja põhikoolide õppes (sihtkeeleks eesti keel, kahesuunalise puhul eesti ja vene/ukraina keel). Lasteaedades tähendab keelekümblusprogrammiline õpe sihtkeelset õpet vähemalt 50% ja põhikoolis 60% ulatuses. Keelekümblusprogrammiga liitumine on vabatahtlik.

Keelekümblusprogrammis kasutatakse õppetegevustes eesti keelt ehk sihtkeelt riiklike õppekavade alusel ning liitumisel vastutab haridusasutus keelekümbluse põhimõtete järgimise eest õppes. Näiteks luuakse keele omandamise toetuseks turvaline ümbritsev keelekeskkond ja õppetegevuse jooksul kasutatakse rohkem aktiivse suhtlemise võimalusi (80% õpilaste, 20% õpetaja aktiivsus), kasutatakse rühmasõpet ja paaristööd jm, kus õppijad julgevad ja saavad eesti keelt kasutada.

  Liitumissoovi korral on kontaktisikuks:

  Miks liituda keelekümblusprogrammiga?

  • Programmis võetakse arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud head oskused nii sihtkeeles kui ka emakeeles ja võõrkeeltes.
  • Keelekümbluslik lähenemine annab eesti keelest erineva kodukeelega lastele lasteaias ja õpilastele koolis võimaluse omandada teist keelt sihtkeelses õppekeskkonnas.
  • Keelekümblusvõrgustiku tegevused on eesmärgistatud, koordineeritud ja toetavad liitunud haridusasutusi. Tegutsetakse ühtses teabeväljas: toimuvad seminarid, koolitused ja nõustamised. Võrgustiku liikmed on kaasatud programmi arendustegevustesse ja edulugude kajastamisse.

  Keelekümblusvõrgustikuga on liitunud 70 lasteaeda ja 37 kooli üle Eesti. Keelekümblusprogrammiga liitumine ja laienemine toimub vastavalt keelekümblusprogrammiga liitumise tingimustele ja korrale.

  Liitumistingimustega saab tutvuda lähemalt siin.

  Infotunni salvestus (16.05.2022)

  Keelekümblusprogramm ja liitumine (PPTX)

  Määruse tutvustus (PPTX)

  Veel uudiseid samal teemal

  05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

  Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

  Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

  04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

  Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

  Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.