Sa oled siin

Kutseõppeasutustele avanes taotlusvoor simulaatorite soetamiseks

16. märts 2022 - 12:17

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) ning Haridus- ja Teadusministeerium avasid 16. märtsil taotlusvooru, et kaasajastada kutseõppeasutuste õppekeskkonda simuleerivate õppevahendite ehk simulaatoritega. Taotlusvooru eelarve on 840 000 eurot, mida rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist ja riiklikust kaasfinantseeringust.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse valdkonna juhi Teet Tiko sõnul on õppe tulemuslikkuse suurendamisel ja õppija arengu pideval toetamisel oluline õppetöös kasutada digilahendusi, mis võimaldavad õpet mitmekesistada. „Kaasaegse  ja  uuendusliku õppevara  kasutamise  soodustamine  on  üks  võimalik  meede  õpetamise  ja  õppimise mitmekesistamiseks ning õpimotivatsiooni tõstmiseks,“ ütles Tiko. 

RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhataja Marge Kõiva sõnul on simulaatorite ostu toetamine vajalik selleks, et kujundada õpet senisest enam töömaailma vajadusele vastavaks ning samas arendada ka õpilaste digipädevust ja õpetajate erialaseid digioskuseid. „Simulaatorite kasutamine õppetöös võimaldab lisaks turvalises keskkonnas rutiinsele harjutamisele ka õppetöö käigus sooritust analüüsida ja varakult tehnilist sooritust korrigeerida. Lisaks võimaldavad kutseõppeks soetatavad simulaatorid oluliselt kokku hoida kutseõppeks kasutatavaid ressursse,“ ütles Kõiva.

Taotlusvoorus “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – simulaatorid” on võimalik toetust saada simulaatorite soetamise, paigaldamise ja kasutajate koolitamise kulude katteks. Toetuse minimaalne maht ühe projekti kohta on 5000 eurot. Rahastatavad projektid tuleb ellu viia hiljemalt 30. augustiks 2023.

Taotlusvooru saab taotlusi esitada kuni 5. mai kell 17.00ni ja taotlemine toimub E-toetuse keskkonna kaudu. Lisainfot vooru kohta leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehelt.

Simulaator on terviklik õppe-eesmärgiline tarkvaralahendus, spetsiaalne seade või riist- ja tarkvara komplekt, mille abil saab õpilane õppida, treenida ja katsetada reaalelulisi situatsioone simuleeritud töökeskkonnas. Meede toetab Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärkide elluviimist.

Veel uudiseid samal teemal

05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.