Sa oled siin

Kutseõpetajad saavad osa rahvusvahelisest kogemusest

14. juuni 2004 - 0:00

SA Innove infojuhi Tiina Samarüütli sõnul on igal rahvuslikul võrgustikul oma koordinaator, konkreetsed eesmärgid ja tegevuskavad, mis on otseselt seotud kohalike vajadustega. “Samas lüüakse kaasa ka üleeuroopaliste eesmärkide täitmisel, mille raames korraldatakse temaatilisi seminare, viiakse läbi rahvusvahelisi uurimusi, kokkuvõtvaid konverentse ning antakse välja publikatsioone,” ütles Samarüütel.

TTnet  (Training of Trainers Network)  asutati 1998. aastal Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) poolt. Alates TTnet-i loomisest 1998. a. on käivitunud 13 rahvuslikku  võrgustikku. Nendes võrgustikes on ühendatud ligi 500 organisatsiooni, kes on seotud kutseõpetajate/praktikajuhendajate koolitamisega. Sisuliselt on tegemist projektide „inkubaatoriga” - partnerite leidmine võrgustiku kaudu on väga efektiivne. „Vanadele” TTnet võrgustikele on tänaseks lisandunud uutest liikmesriikidest kaks - Leedu ja Malta ning mais-juunis lisanduvad veel  Slovakkia, Sloveenia, Ungari ja Eesti võrgustikud.

Rahvusvahelisest seminarist võtavad osa Euroopa Kutsehariduse Arenduskeskuse ja Euroopa Koolitusfondi juhtivad spetsialistid, samuti ka esindajad Haridus- ja Teadusministeeriumist ja Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusest Innove. Lisaks projekti tutvustusele käsitletakse seminaride paralleelsessioonides kutseõpetajate mitteformaalse ja informaalse õppe, kvaliteedi tagamise ja paljusid teisi küsimusi, mis on jätkuvaks diskussiooni objektiks ka Eesti kontekstis. 

Lisainfo:

 

Katre Savi

SA Innove

Hariduse ja Tööhõive Seirekeskuse juhataja

Telefon: 699 8086

 

Tiina Samarüütel

SA Innove

infojuht

Telefon: 699 8063, 50 22 786

Liina-Jaanika Seisler

7 350 155, 52 12 061