Sa oled siin

Kutsekoolid hakkavad ettevõtjatega veelgi tihedamat koostööd tegema

17. detsember 2018 - 9:57

Järgmisest aastast hakkab kehtima uus kutseõppeseadus, mis parandab kutsekoolide ja tööandjate koostööd ning suurendab koolide rahastusvõimalusi. 

"Meie kutsekoolid on uuenduslikud ja teevad head tööd," ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. "Usaldame neid ning uus seadus laiendab võimalusi veelgi. Koolid saavad koostöös kohalike omavalitsuste ja ettevõtjatega edaspidi tööturu vajadustele paremini reageerida, sest iga kooli õppekohtade ning tulevase tööjõuvajaduse otsustavad riik, kool ja ettevõtjad ühiselt. Lisaks tekib koolidel võimalus tulemusrahastuse saamiseks, mis annab neile suurema vabaduse oma sihtide seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama."

Tulevikus räägib riik koostöös partneritega läbi iga kooli koolitusmahud riiklikult olulistes valdkondades. Muudatus võimaldab vahetumalt reageerida õppijate ja tööturu vajadustele koostöös kohalike ettevõtjatega.

Rahastuspõhimõtete muutmine suurendab koolide motivatsiooni ja autonoomiat. Kooli tegevuskulud kaetaks edaspidi riigieelarvest, kust vajadusel eraldatakse ka sihtotstarbelist toetust. Kuni 20 protsenti kooli tegevuskulude mahust hakkab aga moodustama tulemusrahastamine, mis sõltub kooli õppetöö tulemustest.

Eelnõuga laiendatakse ka koolilõuna toetust kõigile keskhariduseta õpilastele olenemata nende vanusest. Lisaks muudetakse kutsekoolide õpetajate lähtetoetuse saamise tingimused samasugusteks kui üldhariduskoolides: toetust saavad taotleda ka Tallinnas või Tartus õpetama asuvad õpetajad ja see nähakse ette ka tugispetsialistidele. Alustavate tugispetsialistide ja õpetajate lähtetoetus on ligikaudu 12 700 eurot, alates 1. septembrist 2020 hakatakse seda välja maksma ühes osas.

Samuti saavad kutseõppeasutused õiguse viia läbi üldharidusõpet mittestatsionaarses õppevormis nagu ka täiskasvanute gümnaasiumid. See omakorda võimaldab kutseõppe alustanul valida juurde suuremas mahus üldhariduslikke õpinguid ja vastupidi – üldharidusõppes alustanul tekib võimalus omandada valikõpingute käigus juurde ka kutseoskusi.

Seadus hakkab kehtima 2019. aastast, lähtetoetusega seotud osa 2020. aastast. Seaduse ja seletuskirjaga saab tutvuda siin.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

17.01.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Keeleseaduse vastuvõtmise 30. aastapäeva tähistatakse konverentsiga

Keeleseaduse vastuvõtmisest möödub 30 aastat ning selle tähistamiseks toimub reedel, 18. jaanuaril kell 12-16 Filmimuuseumi konverentsisaalis keelekonverents.

12.01.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti hariduse edulugu pälvis Stanfordis palju vastukaja

Minister Mailis Reps pidas Stanfordi Ülikoolis avaliku loengu, mis keskendus tuleviku haridusele ja oskustele. Eesti hariduse edulugu pälvis Stanfordi ülikoolis palju vastukaja ning loengul osalenud publiku sõnul on teistel riikidel Eestilt palju õppida.