Sa oled siin

Kutse uuringu tulemuste tutvustamisele

22. aprill 2005 - 0:00

Uuringus käsitleti järgmisi teemasid: üldhariduskoolide teeninduspiirkonnad ja õpilaste liikumine omavalitsuste vahel; muutused koolivõrgus; koolivõrgu regionaalne aspekt ja maakondade hariduse arengukavad; koolivõrgu modelleerimine; hea kool ja valikud kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamisel.

Üldhariduskoolide õpilaste arv väheneb aastaks 2010 ca 26% võrra, mis toob kaasa koolivõrgu korrastamise vajaduse. Muutused koolivõrgus võivad toimuda vaid selliselt, et kõigile õpilastele on tagatud võimalused võimetekohase ja kvaliteetse hariduse omandamiseks.  Projekti tulemusena valmis abivahend koolipidajatele ja koolijuhtidele koolivõrgu analüüsimiseks ja kavandamiseks.

Projekti tulemusi tutvustavad Tiina Annus, Jaak Kliimask ja Alari Paulus (Praxis) ning Tõnu Randaru (Regio).

Projekti tulemuste tutvustamisele on kutsutud kohalike omavalitsuste juhid, maavanemad, maavalitsuste haridus- ja kultuuriosakondade juhid, koolijuhid, Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed, õpetajate liidu, lastevanemate liidu ja õpilasomavalitsuste liidu esindajad.

Tarmu Kurm
teabekorralduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154