Sa oled siin

Kümme tulevast koolijuhti alustavad järelkasvuprogrammi

13. september 2015 - 7:21
Algab koolijuhtide järelkasvuprogramm

Täna algab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolijuhtide järelkasvuprogramm, milles kümme tiheda konkursisõela läbinud heade koolijuhieeldustega inimest saavad ettevalmistuse direktori ametiks.

Koolijuhtide järelkasvuprogramm on unikaalne arengukeskkond kõrge koolijuhipotentsiaaliga inimestele, kes näevad end koolidirektorina 1-2 aasta pärast. Täna alanud programm kestab kümme kuud, mille jooksul omandatakse koolidirektori rolliks vajalikud teadmised ja oskused ning luuakse võrgustik valdkonna ekspertidega nii Eestist kui välismaalt. Õppimine toimub muuhulgas läbi töövarjutamiste, õppevisiitide, mentorluse ja koolijuhtimisülesannete elluviimise.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets selgitab programmi ellukutsumist vajadusega toetada süsteemselt pädevate ja motiveeritud direktorite järelkasvu, et saavutada haridussüsteemis vajalikud muutused. „Koolijuhist sõltub see, kas õpilased ja õpetajad saavad arenguks vajalikku tuge ja kas kool teeb tulemuslikku koostööd õpilaste perede ja kogukonnaga,“ ütles Mart Laidmets.

Programmi kümme osalejat valiti põhjaliku konkursi tulemusel 95 kandidaadi seast. Nende hulgas on nii silmapaistvaid kogenud õpetajaid kui ka juhtimiskogemusega inimesi äri- ja riigisektorist.

Helen Sabrak, kes on varem töötanud Eesti Energia kommunikatsioonijuhina ja osalenud ka Noored Kooli algatuses, loodab programmist tuge uuendusliku koolimudeli loomiseks. „Mina ja mu mõttekaaslased loome Tallinnas Kalamajas avatud kooli, mis rakendaks tänapäeva maailma parimaid teadmisi õpetamisest ja õppimisest ning toimiks õppebaasina ka teistele Eestimaa koolidele ja õpetajatele. Soovin juhtida alustava kooli igapäevast tööd parimal võimalikul viisil ning näen, et koos teiste alustavate koolijuhtidega õppimine ja kogemuste vahetamine saab olla selleks suurepärane tugi,“ selgitas Helen Sabrak.

Koolijuhtimise kvaliteedi tõstmine on Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline eesmärk. Lisaks koolijuhtide järelkasvuprogrammile on loodud programmid kogenud koolijuhtidest mentorite koolitamiseks ning alustavate koolijuhtide toetamiseks. Kõiki programme viib ministeerium ellu koostöös sihtasutusega Innove Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Lisaks uuendatakse koolijuhi kompetentsimudelit ning jätkatakse tööd koolijuhtide hindamis- ja tagasisidestamise süsteemi väljatöötamisel.

Lähem info programmi ja osalejate kohta: www.hm.ee/koolijuhtide-jarelkasv

Veel uudiseid samal teemal

20.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Kutsehariduse uus rahastamismudel toob koolidele raha ja stabiilsust juurde

Haridus- ja Teadusministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mille kohaselt võetakse 2018. aastast kasutusele kutseõppe uus rahastamismudel. Rahastamisel ei võeta arvesse enam mitte ainult riikliku koolitustellimuse kohti, vaid finantseeritakse õppeasutuste tegevusi ja tulemusi tervikuna, millega kaasneb kutsehariduse rahastamise kasv.

19.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta õppija 2017 on Tarmo Tuuling

Täiskasvanud õppija nädala avaüritusel nimetati aasta õppijaks Tarmo Tuuling Pärnumaalt, aasta koolitajaks tituleeriti Tiina Leosk Tartumaalt, aasta õpiteo tiitel anti Järvamaa Naiste Motivatsioonikohvikule, aasta koolitussõbraliku organisatsiooni nimetuse pälvis OÜ Sakret ja aasta raamatukogu tiitli sai Taebla raamatukogu. Eripreemiad pälvisid raamatukogubuss Katariina Jee ja Vana-Võromaa suitsusaunakombestikku tutvustavad koolitused ja töötoad.