Sa oled siin

Kuidas läheb Eesti õpetajatel? Kolmapäeval avalikustatakse rahvusvahelise uuringu tulemused

18. juuni 2019 - 9:58


Kolmapäeval kell 12 avalikustatakse rahvusvahelise õppimise ja õpetamise uuringu TALIS 2018 tulemused.

TALIS (The Teaching and Learning International Survey) on OECD rahvusvaheline õpetamise ja õppimise uuring, millega kogutakse andmeid õpetajate, õpetamise, õppekeskkonna ning õpetajate töötingimuste kohta erinevates riikides üle maailma. Eestist vastas uuringuküsimustele 3083 7.–9. klassi õpetajat ja 201 koolijuhti.

„Tegemist on uuringuga, mis annab meile väärtuslikku tagasisidet tehtud tööle ja aitab edasiste sihtide seadmisel,“ kommenteeris Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets. „Uuringu rahvusvaheline haare annab hea võimaluse õppida teiste riikide parimatest kogemustest ning aidata kaasa nii Eesti õpetajate järelkasvu küsimustega tegelemisele kui ka üldiselt meie hariduse hea taseme püsimisele.“

Rahvusvaheline esitlus toimub Eesti aja järgi kell 12 Londonis. Interneti vahendusel on võimalik saada osa nii esitlusest kui sellele järgnevast arutelust „Mida räägivad õpetajad oma töö kohta ja mis on nende jaoks oluline?“.

Uuringu olulisust rahvusvahelises võrdluses näitab ka järjest suurenev osalevate riikide arv. Esimene TALIS viidi läbi 2008. aastal ning kaasatud oli 24 riiki, viis aastat hiljem kasvas riikide arv 34ni. Sel nädalal esitletavas kolmandast uuringust võttis osa 48 riiki või majanduspiirkonda. Uuringu andmete analüüs võimaldab võrrelda riike, et õppida mitmesugustest lähenemisviisidest ja nende mõjust õpikeskkonnale ning arendada välja tipptasemel õpetaja elukutse.

Eesti on osalenud kõigil kolmel korral. TALIS uuringud on andnud väärtuslikku sisendit poliitikakujundamisse (sh elukestva õppe strateegia 2020 koostamisse, täiendusõppe prioriteetide seadmisse jne), võimaldanud analüüsida trende ning võrrelda Eestit teiste riikidega.

Põhiuuringu rahvusvahelised ja riiklikud tulemused avaldatakse kahes osas. Rahvusvahelise raporti esimene osa avaldatakse kolmapäeval ja teine 2020. aasta märtsis. Riikliku raporti esimene osa avaldatakse 2019. aasta septembris ja teine osa hiljemalt 2020. aasta aprillis.
Rahvusvahelise esitluse otseülekande leiate siit: http://www.effdebate.org/eff21/

Tulemused (inglise keeles) leiate esitluse järel uuringu kodulehelt https://oe.cd/TALIS ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium haridusasutustele: lähtuge Terviseameti infost ja soovitustest

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab haridusasutustel jälgida Terviseameti soovitusi eoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse leviku ennetamisel. Hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas

Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.