Sa oled siin

Koostöö õppekavade arendamises jõuab uuele tasemele

24. august 2005 - 0:00

Lepingule kirjutavad alla haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning Tartu Ülikooli rektor prof Jaak Aaviksoo. Õppekavade  rakendamiseks ja monitooringuks vajalike uuringute alast lepingulist koostööd jätkatakse  vähemalt 2010. aastani, kusjuures  Tartu Ülikooli strateegiliseks ülesandeks jääb ülikoolile vajaliku akadeemilise kompetentsi ja rahvusvahelise koostöövõrgustiku väljaarendamine õppekavaalaste uuringute ja õpetajakoolituse alal.

Tartu Ülikooli rektori prof Jaak Aaviksoo hinnangul aitab selline tööjaotus riikliku õppekava uue versiooni väljatöötamisele kõige enam kaasa. Jaak Aaviksoo täpsustab: „Mul on hea meel, et senised vaidlused on lõppenud ja ülikool saab sellesse protsessi anda oma sisulise ja väärika panuse. Tervitame Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse määramist õppekava arendamise koordineerijaks, mis peaks  koostöö tulemusena tagama selles valdkonnas kõige stabiilsema arengu“.

Minister Mailis Repsi sõnul on sellise kokkuleppe alusel loota, et uus ja korrastatud õppekava saab olema eelkäijatest koolirakenduslikum ja selline,  mis toetab õpilase  isiksuse arengut, koolide omanäolisust ja õpitöö tulemuslikkust nii eesti kui vene õppekeelega koolides. Minister hindab kõrgelt Tartu Ülikooli juhtkonna konstruktiivset suhtumist ja loodab uue õppekava edukat rakendamist  2007. aastal.  

Käesoleva aasta oktoobris on plaan korraldada  konverents, et tutvustada õppekavaarenduse alast tegevust ning koostöös valminud õppekava projekti. Konverentsile eelneb õppekava projekti avalik arutelu.

NB! Lugupeetud ajakirjanikud! Olete oodatud reedel, 26. augustil kell 13 Haridus- ja Teadusministeeriumi teise korruse ümarlauasaali lepingu allkirjastamisele.  Lepingu sõlmimise järel vastavad minister Mailis Reps ja rektor Jaak Aaviksoo ajakirjanike küsimustele.

Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht
Tel: 737 5681, 50 28 538

Tarmu Kurm
HTMi teabekorralduse osakonna juhataja
Tel: 735 0154, 50 90 821