Sa oled siin

Kooliperede kiirtestimiste tulemused kinnitavad viiruse laialdast levikut

22. jaanuar 2022 - 7:35

Üldharidus- ja kutsekoolides toimunud kiirtestimiste käigus tuvastati sel nädalal 3899 positiivset testitulemust, mida on üle kolme korra rohkem kui möödunud nädalal.

Haridus- ja teadusministri Liina Kersna sõnul levib väga laialdaselt koroonaviiruse omikroni tüvi ning ka õppeasutustes on nakatumine kiirelt kasvanud. “Näeme, et valdav enamus kiirtesti positiivsetest tulemustest on tulnud ootuspäraselt Harjumaalt, kus on ka kõige rohkem inimesi, ja ka Tartumaalt. Aga nakatumiste tõusu saab täheldada ka Pärnumaal ja Lääne-Virumaal,” selgitas minister Kersna. “Soovitame kindlasti kogu koolipere kiirtestimisi järgmisel nädalal jätkata – kaks korda nädalas kõrge nakatumisega piirkondades ning vähemalt korra nädalas ülejäänud piirkondades,” selgitas Kersna.

Ministri sõnul on mõistetav, kui viiruse leviku takistamiseks on vaja osa klasse või kogu õppeasutus lühiajaliselt distantsõppele saata, kuid need otsused peavad olema kaalutletud, läbi räägitud koolipidaja ja Terviseametiga ning lapsed tuleks saata distantsõppele võimalikult lühikeseks ajaks. „Kui vähegi võimalik, tuleb õpilastele võimaldada kontaktõpet,“ ütles minister Kersna.

Üldhariduskoolides sai sel nädalal positiivse kiirtesti tulemuse 3321 õpilast ja 439 töötajat, kutsekoolides 113 õpilast ja 26 töötajat. 55% positiivsetest kiirtestidest on tuvastatud Harjumaa koolides.

Koole, kus polnud ühtegi positiivse kiirtesti tulemusega õpilast, oli eelmisel nädalal 252, aga sel nädalal 170, neist 160 üldhariduskoolid (32% vastanutest) ja 10 kutsekoolid (33% vastanutest).

Kokku vastas küsitlusele 501 üldhariduskooli ja 30 kutsekooli ning neis testiti kokku ligi 140 000 õpilast ja 24 000 töötajat, sh 128 039 õpilast ja 21 967 töötajat üldhariduskoolides ning 12 260 õpilast ja 2226 töötajat kutsekoolides. Keskmiselt testiti üldhariduskoolides 81% õpilastest ja 87% töötajatest ning kutsekoolides 65% tasemeõppe õpilastest ja 79% töötajatest (mitte arvestades praktikal viibinud õpilasi).

Sarnaselt eelmisele nädalale testis valdav enamus koole sel nädalal kõiki õpilasi ja õpetajaid kaks korda nädalas, kuid paljudes koolides testiti lisaks täiendavalt õppekäigule minevaid klasse või neid klasse, kus oli eelmise testimisega leitud COVID-positiivseid õpilasi.

Endiselt on suurem osa koole korraldanud õpilaste kiirtestimise koolis. Üldhariduskoolides testib 52% vastanutest õpilasi koolis, 20% kodus ning 27% nii koolis kui kodus. Kutsekoolidest testib 19 kooli õpilasi koolis, 1 kool kodus ja ülejäänud 10 nii koolis kui kodus.

Üldse ei testinud õpilasi sel nädalal 5 üldhariduskooli, kus õpilased olid distantsõppel. Vähemalt ühe klassi on distantsõppele suunanud 199 üldhariduskooli (40% vastanutest) ja 8 kutsekooli (27%), sh 11 üldhariduskoolis olid vähemalt ühe päeva distantsõppel kõik õpilased.

- Positiivsed kiirtestid maakonniti
- Kiirtestimise tulemuste kokkuvõtlik ülevaade

Haridus- ja Teadusministeerium on koole antigeeni kiirtestidega varustanud alates 1. novembrist 2021, et koolid saaksid iga nädal regulaarselt oma õpilasi ja personali testida. Iganädalaselt on kogutud koolidelt ka tagasisidet kiirtestimise kohta, et olla kursis kohapealsete oludega.

Veel uudiseid samal teemal

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik ja haridustehnoloogia kogukond sõlmisid innovatsiooni ja ettevõtlust toetava koostööleppe

Haridus- ja Teadusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning EdTech Estonia MTÜ sõlmisid koostöölepingu haridustehnoloogia edendamiseks. Vastastikuse mõistmise ja koostöö memorandum kirjeldab lahti ühised eesmärgid ja koostöö põhimõtted, et ühiselt Eesti haridusinnovatsiooni edasi arendada.

27.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Aasta kool 2022 on Läänemaa Ühisgümnaasium

Tänavuse aasta kooli tiitli pälvis Läänemaa Ühisgümnaasium, kellele väga tasavägiselt järgnes Metsküla Algkool ning žürii ja rahvahääletuse punktiarvestuse tulemusena tuli kolmandaks Jüri Gümnaasium.