Sa oled siin

Koolide vabadus õppekava koostamisel suureneb

9. september 2004 - 0:00

Haridus - ja Teadusministeeriumi üldhariduse peaeksperdi Liilia Obergi sõnul ei vähendata nõudmisi õpitulemustele, küll aga loob seadusemuudatus eeldused õpilaste individuaalsete võimete arvestamiseks ja paindlikku tunniplaani koostamiseks. Valikute suurendamisega toetatakse hariduslike erivajadustega laste, sh andekate õpilaste, õppe diferentseerimist; uusmigrantide ja Eestisse tagasi õppima tulevate lastega arvestamist.

Kool võib õppekavas õppe diferentseerimiseks, kooli ja paikkondliku eripära arvestamiseks ning eelkutseõppeks määrata täiendavalt kuni 5 nädalatundi, vähendamata seejuures ühe õppeaine nädalatundide arvu enam kui ühe tunni võrra ning minemata vastuollu õpilase suurima lubatud nädalakoormusega.

 

Lisainformatsioon:

Liilia Oberg
üldhariduse peaekspert
7 350 206

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061