Sa oled siin

Koolid saavad holokausti-teemalise filmi

24. jaanuar 2005 - 0:00

Film “Outcast” (“Väljatõugatud”) on valminud Yad Vashemi Rahvusvahelise Holokausti Uurimise Keskuse ja Iisraeli Välisministeeriumi koostöös. Ajalooline film on hea õppematerjal, seda saab kasutada nii Saksamaa ajaloo parema mõistmise eesmärgil kui ka holokausti käsitlemisel ajalootundides. Filmi keel, inglise keel, peaks olema arusaadav põhikooli lõpuklassi ja gümnaasiumi õpilastele. Film kestab 30 minutit.

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestamispäeva tähistamise viisi valida koolidel endil. Otsus, kuidas erinevates kooliastmetes, erinevates õppeainetes teemat käsitleda, milliste üritustega päeva sisustada, jääb iga kooli enese teha.

Holokausti ja teiste inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestamispäev - 27. jaanuar on Auschwitzi koonduslaagri vabastamise päev. Samas seostub see mälestuspäev kõigi 20. sajandil toimunud genotsiidide ja inimsusevastaste kuritegudega.

Eestis tähistatakse holokausti ja inimsusevastaste kuritegude ohvrite mälestuspäeva kolmandat korda. Seega on traditsioon, kuidas mälestuspäeva koolides ära märkida, alles kujunemas. Kahe aasta eest valmistas Haridus- ja Teadusministeerium koolidele ette teabepaketi juudi kultuuri tutvustavatest ja holokausti tagamaid avavatest artiklitest. Möödunud aasta 10. jaanuaril toimus S-Keskuse ettekandekonverents „Inimsusevastased kuriteod Eestis“. Koolid saavad kasutada ka Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel 2003. aastal ilmunud P. A. Levine ja S. Bruchfeldi raamat „Jutustage sellest oma lastele“. 2004. aasta suvel ilmus Eesti Ajalooõpetajate Seltsi projekti tulemusena kogumik „Ajalugu ei ole ainult minevik. Minevik ei ole veel ajalugu.“, milles Eda Maripuu koostatud peatükk käsitleb inimsusevastaseid kuritegusid Eestis.

Sel aastal koolidele saadetud video hankimisele aitas kaasa Välisministeerium. Videokassett saadeti 214 kooli, kus toimub õpe gümnaasiumiastmes. Kui leidub veel videost huvitatud koole, siis vastava sooviga võib pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumi poole.

Lisainfo:

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155