Sa oled siin

Koolid saavad Euroopa Liidu tõukefondidest rohkem kui 400 miljonit krooni

26. aprill 2004 - 0:00

Seoses Eesti astumisega Euroopa Liitu avaneb Eestil 2004. aastal võimalus kasutada riigi majandusliku ja sotsiaalse arengu kiirendamiseks Euroopa Liidu tõukefondide toetust. Kutse- ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamist toetatakse  „Eesti riikliku arengukava tõukefondide kasutuselevõtuks - ühtse programmdokumendi 2004 -2006” meetme 4.3 kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist kokku 437, 27 miljoni krooniga.
 
Esitatud kavas sätestatud investeeringud hõlmavad õppeasutuste infrastruktuuri kaasajastamist eesmärgiga viia õppetöö materiaalne baas rahvusvaheliselt võrreldavale tasemele ja karjäärinõustamist pakkuvate teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning avatud noortekeskuste võrgustiku välja arendamist noorte  tööturule suundumise  hõlbustamiseks  ja nende konkurentsivõime  tõstmiseks  tööturul.
 
Kavas  loetletud objektide valikul on peamiseks regionaalsuse printsiip ning riiklikult prioriteetsetel erialadel õpet pakkuvad koolid. Oluline on eelkõige nende piirkondade eelisarendamine, kus on kõrge töötuse tase ja vähesed võimalused hariduse omandamiseks. Kutseõppeasutuste võrgu infrastruktuuri kaasajastamisel on oluline, et eelisarendatavad keskused ja koolitusvaldkonnad oleksid riigi majanduse ja regionaalse arengu mootoriks ning täidaksid strateegilistes kavades püstitatud eesmärke.
 
Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastamise jaotus aastateks 2004 -2006 on:
Avatud noortekeskused  ning  teavitamis- ja nõustamiskeskused 21,86 miljonit krooni
Rakenduskõrgkoolid 109,33 miljonit krooni
Kutseõppekeskused 301,71 miljonit krooni
meedet 1.1 toetavad projektid 4,37 miljonit krooni
Kokku 437,27 miljonit krooni
 
Lisainfo:

Andrei Katsuba
tõukefondide talitus
Haridus- ja Teadusministeerium
Telefon: 7 350 279
 
Ave Lauringson
Teabekorraldusosakond
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 7 350 153
Gsm: 52 04 700