Sa oled siin

Koolid hakkavad valmistuma arenguvestlusteks

12. august 2004 - 0:00

Haridus- ja teadusministeerium alustab sel sügisel koolide ettevalmistamist seadusesätte rakendamisel, õppeasutustele jagatakse laiali metoodilised materjalid ja toetatakse õppealajuhatajatele ja õpetajatele koolitamist, kuidas arenguvestlusi korraldada.

„Koolide ülesandeks on luua tingimused iga õpilase arengu toetamiseks ja selle jälgimiseks. Õppe- ja kasvatusprotsessis toimuvast vajavad tagasisidet õpetaja, õpilane ja lapsevanemad. Selle üheks meetodiks ongi arengu- või perevestlused”, selgitas alus - ja põhihariduse talituse juhataja Tiina Kivirand.

Kiviranna sõnul on paljud koolid  arenguvestlusi nii õpilaste ja lastevanemate kui ka õpetajatega läbi viinud juba mitu aastat.

HTMi koduleheküljel (www.hm.ee   Haridus  >Üldharidus > Arenguvestlused õpilastega) on võimalik tutvuda nelja kooli kogemustega arenguvestluste läbiviimisel põhikoolis. Samas pakutakse ka arenguvestluste läbiviimiseks õpilaste enesehinnangulehtede näidiseid kolme kooliastme õpilastele.

Lisainformatsioon:
Tiina Kivirand
alus - ja põhihariduse talituse juhataja
51 19 285

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061