Sa oled siin

Kooliaasta alguse infopakett – 2015/2016 õppeaasta arvudes

26. august 2015 - 9:17
2015/2016 õppeaasta arvudes esikaas
2015/2016 õppeaasta arvudes

Haridus- ja Teadusministeerium saadab uue õppeaasta eel toimetustele olulisemad näitajad ja tendentsid üld-, kutse-, kõrg- ning täiskasvanuhariduses nii õppurite kui ka õpetajate näitajate kohta. Samuti sisaldab ülevaade muudatusi koolivõrgus õppeaasta vahetumisel.

Detailsemad haridusnäitajaid leiab haridusstatistika portaalist www.haridusSilm.ee ja analüüsid ministeeriumi kodulehelt rubriigist Uuringud ja statistika.

 

Kokkuvõte

Viimase 17 aasta jooksul ca 40% langenud üldhariduskoolide õpilaste arv on stabiliseerunud. Järgneval paaril aastal 1. klassi õpilaste arvu aeglane kasv peatub ning aastaks 2018. pöördub taas langusele. Samal ajal väheneb jätkuvalt gümnasistide ning üliõpilaste arv. Kutsekoolides on kasvamas täiskasvanud õppijate (25+ eluaastat) arv, kes soovivad tõsta oma konkurentsivõimet tööturul.

Koolivõrgu korrastamise tulemusena on suurenenud põhikoolide hulk. Võrreldes eelmise õppeaastaga korraldati keskkoolist ümber põhikooliks 11 kooli. Samal ajal avab uksed neli uut maakondlikku riigigümnaasiumi, mis on asutatud koostöös omavalitsustega. Viimastel aastatel on soodsate tingimuste tõttu suurenenud hüppeliselt ka erakoolide arv.

Üldhariduskoolide õpetajate töötasu kasvab, olles 2015. aasta esimese kuue kuu seisuga keskmiselt 1087 eurot ning sellest aastast on õpetajate miinimumpalk 900 eurot. Õpetajate puhul vajab tähelepanu see, et peaaegu pooled neist töötavad osakoormusega. Nende hulgas on teadlikult väiksema koormusega tööle asunuid (nt gümnaasiumites valikaineid andvad õpetajad), kuid peamine põhjus on õpilaste arvu järsk vähenemine viimastel aastatel, millele pole hariduskorraldus ning koolivõrk veel järele jõudnud. Koolivõrgu korrastamisega on vaja edasi liikuda.

Eesti Hariduse Infosüsteemi esitavad koolid ja omavalitsused andmed novembri keskpaigaks, mistõttu täpsed õppurite arvud selguvad aasta lõpus.


 

 

Veel uudiseid samal teemal

06.04.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps: tegin ettepaneku anda valitsusele tähtajaline õigus kooli lõpetamise tingimuste üle otsustamiseks

Minister Mailis Reps tegi täna Riigikogus nii kultuurikomisjonile kui ka õiguskomisjonile ettepaneku minna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatustega edasi viisil, et märkida sinna tähtajalise otsustusõiguse andmine valitsusele eriolukorras eksamite korraldamiseks ning kooli lõpetamiseks.

03.04.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Lisaeelarve toob haridusvaldkonna eraettevõtjatele 15 miljoni suuruse toetuse

Vabariigi Valitsus andis 2. aprillil Riigikogule üle riigi 2020. aasta lisaeelarve, millega eraldatakse 15 miljonit eurot erakoolide, –lasteaedade ja –lastehoidude ning erahuvihariduse eriolukorrast tingitud kriisist väljumise toetamiseks.