Sa oled siin

Kõik koolid esitasid andmeid riiklikku registrisse

10. jaanuar 2005 - 0:00

Haridus- ja Teadusministeerium avaldab suurt tunnustust koolijuhtidele, õpetajatele ja teistele koolitöötajatele, kes andmesisestusega tegelesid. “Täname kõiki koole ja kooliperesid selle tõsise töö eest, mis tänaseks on tehtud. Ühtsesse registrisse jõudnud korrektsed andmed hariduselu kohta on vajalikud meile kõigile,” märkis Haridus- ja Teadusminister Toivo Maimets.
 
Ehkki suur osa andmeid kopeeriti EHISesse erinevatest olemasolevatest registritest, olid paljud andmed ebatäpsed või puudusid üldse. Seetõttu oli kogu infosüsteemi mitme miljoni andmevälja kontrollimine ja parandamine koolide poolt mahukas, kuid vajalik töö. Enamus koole jõudsid EHISesse sisestada, seal täiendada ja kontrollida kõik vajalikud andmed. Ülejäänud koolide puhul on tarvis teatud andmeid täpsustada ja seetõttu eraldatakse pearaha eelnevate andmete põhjal. Andmete esitamine EHISesse ei ole sellega lõppenud, õppeasutustel tuleb edaspidi pidevalt jälgida, et nende andmed vastaksid tegelikkusele – toimunud muudatused tuleb kajastada EHISes viie tööpäeva jooksul.

Tänu riiklikule registrile ja infosüsteemile EHISele on hariduselu andmed edaspidi vastavalt kasutusõigustele lihtsalt kättesaadavad. Lisaks koolidele saavad kasutada süsteemi ja registrit ka omavalitsused, maavalitsused, ministeeriumid, finantsasutused ja teised haridusvaldkonnaga seotud institutsioonid. EHIS võimaldab oluliselt kokku hoida teabenõuete ja küsimuste esitamiseks ning vastamiseks kuluvat aega ja energiat ning saada mõne minutiga vajalikud andmed otse registrist. Samuti avaneb koolidele paari nädala pärast võimalus näha lihtsa nupulevajutusega oma kooli seisundit iseloomustavaid olulisi suhtarvusid ning nende võrdlust maakonna ja riigi keskmiste näitajatega.

EHIS on kogu riigi infosüsteemi lahutamatu osa. EHISe rakendamisega jõudis infotehnoloogia igapäevane kasutamine klassiruumidest kõigi Eesti koolide juhtkondadeni.

Aire Koik
Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant
7350 155