Sa oled siin

Kogunesid kooli noorsootöö ja õpilaste rahulolu töörühmad

14. aprill 2004 - 0:00

Õpilaste rahulolu töörühm soovib toetada koole suurema õpilaskesksuse saavutamisel ning õpilasi motivatsiooni säilitamisel. Töörühma eesmärgiks on läbi viia uuring õpilaste rahulolust Eestis ning õpilaste ettepanekutest koolikeskkonna arendamiseks, anda välja õpilaste rahulolu hindamise ja tõstmise käsiraamat koolidele ning täiendada seonduvaid õigusakte õpilaste rahuolu väärtustavate sätetega.
 
Kooli noorsootöö töörühma eesmärgiks on soodustada sellise olukorra tekkimist, kus kõigil õpilastel on tundidevälisel ajal kooli juures tagatud võimalus isiksust arendavaks tegevuseks.
 
Töörühmade juhi Piret Taluri sõnul on õpilaste rahulolu oluline hariduse ja kooli tulemuslikkuse tagaja. „Rahulolev õppur tahab ise õppida, laseb teistel õppida ja õpetada”. Talur lisas, et kooli noorsootöö töörühma tulemusi kasutades saab nii kohalikul, maakondlikul kui ka riiklikul tasandil ette valmistada tegevuskavad kooli noorsootöö arendamiseks. Riiklikul tasandil kajastuvad kooli noorsootööd puudutavad tegevused noorsootöö arengukavas aastateks 2005 - 2013. 
 
Õpilaste rahulolu töörühma kuuluvad: Piret Talur (HTM noorteosakonna juhataja); Liilia Oberg (HTM üldkeskhariduse talituse peaekspert); Eesti Õpilasomavalitsuste Liit; Õpilasomavalitsuste Liit  „Avatud Vabariik“; Eesti Huvialajuhtide Liit; maavalitsuste esindajad; Tartu Ülikool; Tallinna Pedagoogikaülikool; Eesti Koolijuhtide Ühendus; Eesti Õpetajate Liit.
 
Kooli noorsootöö töörühma kuuluvad: Piret Talur (HTM noorteosakonna juhataja); Merike Mändla (HTM alu- ja põhihariduse talituse peaekspert); Toomas Ponkin (Eesti Noorsootöö Keskuse direktor); Eesti Huvialajuhtide Liit; Kultuuriministeerium; KOV ja maavalitsuste esindajad; Eesti Koolispordi Liit; Eesti Õpilasomavalitsuste Liit; Õpilasomavalitsuste Liit „Avatud Vabariik“; Eesti Koolijuhtide Ühendus; Eesti Lastevanemate Liit; Viljandi Kultuuriakadeemia; Tallinna Pedagoogiline Seminar; 8 noorsootöö valdkonna ekspertide ümarlaua ja üleriigiliste noorsootöö ühingute ümarlaua esindajad; Eesti Noorteühenduste Liit; Eesti Õpetajate Liit.
 
Lisainfo:
Piret Talur
noorteosakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 216
 
Ave Lauringson
Teabekorraldusosakond
Haridus- ja Teadusministeerium
Tel: 7 350 153
Gsm: 52 04 700