Sa oled siin

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele

28. jaanuar 2021 - 20:11

Vabariigi Valitsuse liikmed võtsid teadusnõukoja ettepanekul vastu põhimõttelise otsuse ühtlustada koroonaviiruse üle-eestilise ulatusliku leviku tõttu Eestis kehtivad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ning -õppele.

„Pean väga oluliseks, et kõikjal Eestis oleks keeruliste olude keskel lastel ja noortel võimalus osaleda arendavates tegevustes. Samuti on praegustes oludes tavapärasest veelgi vajalikum, et kõik täiskasvanud saaksid ennast soovi korral täiendada,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Palun aga kõigil käituda jätkuvalt ettevaatlikult: püsida haigena kodus, vähendada kontakte ja kanda siseruumides maske,“ lisas ta. Minister meenutas ka, et eriliselt tuleb kaitsta eakamaid sugulasi ja tuttavaid ning teisi riskirühmadesse kuulujaid.

Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud taolist.

Mitte-kontaktse ja madalama riskiga tegevuse juures jääb endiselt kehtima osalejate hulga piirang 10+1. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, arvutiõpet.

Kõigi sisetingimustes läbi viidavate tegevuste puhul:

  • Tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 50%.

Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab Terviseamet ning see tehakse kättesaadavaks Terviseameti, kriis.ee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.

Välitingimustes võib senise 25 asemel viia läbi tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas. Tegevusi läbi viies peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piiranguid kehtestav korraldus on plaanis heaks kiita homsel e-istungil ning siis on võimalik jagada detailsemaid selgitusi.


Hariduselu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse varasematele otsustele võib kõigis nii üldhariduskoolides kui kutse- ja kõrgkoolides toimuda kontaktõpe. Samuti ei ole seatud piiranguid lasteaedade- ja hoidude tegevusele.

Järgida tuleb ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid.

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest ning olulisemad kontaktid: www.hm.ee/koroona

Veel uudiseid samal teemal

Perearst Alina Terep kutsub üles vaktsineerima
21.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Üleskutse koolidele ja omavalitsustele: palun jagage vaktsineerimisinfot noortele ja lapsevanematele!

Selleks, et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust – on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu. Suur tänu kõigile, kes on seda juba teinud.

20.07.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: laagrites tuleb tähelepanelikult jälgida laste tervist

Haridus- ja teadusministeerium saatis täna laagri- ja malevakorraldajatele juhise, kus tuletatakse meelde, et ohutu suve tagamiseks on väga oluline jälgida kõigi osalejate tervist ning vähimagi haiguskahtluse korral kiiresti tegutseda.