Sa oled siin

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele

28. jaanuar 2021 - 20:11

Vabariigi Valitsuse liikmed võtsid teadusnõukoja ettepanekul vastu põhimõttelise otsuse ühtlustada koroonaviiruse üle-eestilise ulatusliku leviku tõttu Eestis kehtivad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ning -õppele.

„Pean väga oluliseks, et kõikjal Eestis oleks keeruliste olude keskel lastel ja noortel võimalus osaleda arendavates tegevustes. Samuti on praegustes oludes tavapärasest veelgi vajalikum, et kõik täiskasvanud saaksid ennast soovi korral täiendada,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna. „Palun aga kõigil käituda jätkuvalt ettevaatlikult: püsida haigena kodus, vähendada kontakte ja kanda siseruumides maske,“ lisas ta. Minister meenutas ka, et eriliselt tuleb kaitsta eakamaid sugulasi ja tuttavaid ning teisi riskirühmadesse kuulujaid.

Harjumaal ja Ida-Virumaal hakkavad uued piirangud kehtima alates esmaspäevast, 1. veebruarist, kõikides teistes maakondades alates kolmapäevast, 3. veebruarist.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täienduskoolitus ja -õpe

Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2 reeglist. Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse ja välja hingamine ning aerosoolide teke. See puudutab näiteks laulmist, tantsimist, võitluskunste, kuid ka puhkpillide mängimist ja muud taolist.

Mitte-kontaktse ja madalama riskiga tegevuse juures jääb endiselt kehtima osalejate hulga piirang 10+1. See puudutab näiteks maalimist, pilatest, kitarriõpet, arvutiõpet.

Kõigi sisetingimustes läbi viidavate tegevuste puhul:

  • Tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 50%.

Täpsema nimekirja kõrgema ja madalama riskiga tegevuste kohta koostab Terviseamet ning see tehakse kättesaadavaks Terviseameti, kriis.ee ning Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehtedel.

Välitingimustes võib senise 25 asemel viia läbi tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas. Tegevusi läbi viies peab olema tagatud, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Piiranguid kehtestav korraldus on plaanis heaks kiita homsel e-istungil ning siis on võimalik jagada detailsemaid selgitusi.


Hariduselu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse varasematele otsustele võib kõigis nii üldhariduskoolides kui kutse- ja kõrgkoolides toimuda kontaktõpe. Samuti ei ole seatud piiranguid lasteaedade- ja hoidude tegevusele.

Järgida tuleb ettevaatusabinõusid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vabariigi Valitsuse või Terviseameti korraldusega võib kehtestada täiendavaid regionaalseid piiranguid.

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest ning olulisemad kontaktid: www.hm.ee/koroona

Veel uudiseid samal teemal

25.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Riik loob Ukraina sõjapõgenikele Vabaduse Kooli ja avab haridusalase nõustamisteenuse

Haridus- ja Teadusministeerium loob Ukraina sõjapõgenikele haridustee jätkamiseks Tallinnasse üldhariduses ja kutseõppes juurde kokku 1000 koolikohta. Samuti alustab tööd ukrainlastele mõeldud haridusalane nõustamisteenus.

24.05.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridusasutustes on üle nelja tuhande seitsmesaja Ukrainast pagenud lapse ja noore ning koolides on tööl Ukraina haridustöötajad

Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) on 23. mai seisuga registreeritud kokku 4716 Ukrainast Eestisse jõudnud last ja noort, nädal varem oli neid kirjas 4538. Alushariduses on 1231 last, põhihariduses 3114, gümnaasiumis 191 ja kutsehariduses 180 õpilast.