Sa oled siin

Kantsler Tea Varrak: meie homne edu sõltub täna esitatud küsimustest

16. mai 2018 - 17:05
HTM-i kantsler Tea Varrak ning asekantslerid Indrek Reimand, Mart Laidmets ja Ivar Sikk tulevikuarutelul.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kokku kutsutud üle 100-liikmeline eksperdikogu alustas täna tulevikuarutelusid, mis on aluseks Eesti hariduse ja teaduse visioonile – arengukavale aastani 2035. Eksperdid vahetasid mõtteid tuleviku hariduse, õpetajate ja õpilaste vajaduste kohta ja visandasid Eesti ja maailma haridust aastal 2035.

„Hariduse ja teaduse tulevikuvisiooni ei saa kujundada ametnikud, vaid see peab olema kogu ühiskonna teema ning koostatud koos säravaimate õpetajate, õppijate, koolijuhtide, õpetlaste, teadlaste ja ekspertidega,“ ütles ministeeriumi kantsler Tea Varrak arengukava koostamise avaüritusel TTÜ Mektorys. „Kui praegu on hariduses aktuaalseteks märksõnadeks loovus, ettevõtlikkus, robootika ja programmeerimine, siis millised on need märksõnad sajandi esimese kolmandiku lõpus? Kas näiteks aastal 2035 on riiklikku õppekava või koolihooneid üldse vaja? Kas meie teadlane peaks rohkem uurima inimest või arendama tehnoloogiaid? Milline peaks olema ettevõtjate roll hariduse sisustamisel? Vaid õigeid küsimusi esitades ning neile vastuseid otsides kindlustame eduka tuleviku kogu Eestile.“

„Me ei soovi valmis vastuseid, vaid teistmoodi mõtlema panevaid küsimusi, raputavaid ja julgeid ideid ja lahendusi, “ kinnitas Varrak oma ettekandes.  „Samuti ei saa rääkida enam pelgalt meie hariduse edendamisest Eestis, vaid vajadusest arendada maailma, mille hulka kuulub ka Eesti. Hea arengukava ühendab inimesi, aitab langetada keerulistes ja ettearvamatutes olukordades otsuseid, võimendab meie tugevusi ja aitab investeerida õigetesse valdkondadesse,“ lisas kantsler.

OECD vanemanalüütik Tracey Burns kinnitas oma ettekandes, et haridussüsteeme mõjutavad praegu mitmed üleilmsed suundumused. „Globaliseerumine, rahvusriikide tulevik, linnastumine, perekondade muutumine, tehnoloogia areng – need on kõik teemad, mis mõjutavad kogu maailma ja koos sellega ka haridussüsteeme.  Tulevikustrateegia loomine on tähtis, et nende trendide jaoks valmis olla, aga ka selleks, et mõelda, kuidas haridus neid trende mõjutada ja leevendada saab.“
 
Mektorys toimunud haridus- ja teadusstrateegia 2020+ avaseminaril osales üle saja eksperdi erasektorist, haridus- ja teadusasutustest, riigiasutustest ja mujalt. Esindatud olid ülikoolide juhid, koolidirektorid, õpilased jne. 

Eksperdikogu jätkab tööd järgnevate aastate jooksul, selle aasta töö tulemustest antakse ülevaade detsembris toimuval visioonikonverentsil. Arengukava valmib aastaks 2020.

Täpsemalt saab arengukava avaürituse ja protsessi kohta lugeda siit: https://www.hm.ee/et/haridus-ja-teadusstrateegia-aastateks-2020-2035

Veel uudiseid samal teemal

20.10.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Reps: huviharidus ja huvitegevus tuleb rohkem lõimida üldharidusega

Sel nädalal Tallinnas toimunud huvihariduse ja huvitegevuse konverentsil rõhutas haridus- ja teadusminister Mailis Reps, et noorte arenguvõimaluste laiendamiseks tuleb senisest enam lõimida formaal- ja mitteformaalharidust. Noorte huvide toetamisest rääkisid konverentsil mitmed silmapaistvad tegijad, nende seas  dirigent Kristjan Järvi ja olümpiavõitja Gerd Kanter.

19.10.2018|Haridus- ja Teadusministeerium

Mailis Reps: koostamisel on digitaalne õppevara hariduslike erivajadustega õpilastele


Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles täna Tartus juubelikonverentsil „Erinevus on väärtus: 50 aastat eripedagoogide ja logopeedide õpet Tartu Ülikoolis“, et digitaalne õppevara haridusliku erivajadusega lastele peaks jõudma koolidesse 2020/2021 õppeaastal.