Sa oled siin

Kantsler Mart Laidmetsa sõnavõtt UNESCO jätkusuutlikku arengut toetavale haridusele keskendunud ümarlaual 18. mail 2021

18. mai 2021 - 11:31

Kantsler Mart Laidmetsa sõnavõtt UNESCO jätkusuutlikku arengut toetavale haridusele keskendunud ümarlaual 18. mail 2021:

Daamid ja härrad,
Head kolleegid

Tänan selle võimaluse eest võtta sõna.

Liitudes selle ümarlauaga just nimelt video teel ja keset ülemaailmset pandeemiat ei küsi me enam, kas maailm on muutumas. Peaksime küsima endilt hoopis seda, kuidas saame tulevasi põlvkondi ette valmistada pidevalt muutuvaks maailmaks. Mul on hea meel jagada Eesti kogemusi jätkusuutlikkuse teemade käsitlemisel ja arendamisel hariduses, aga ka tulevikuplaane.

Eesti sõnastas jätkusuutlikkuse pikaajalise eesmärgina juba 1992. aastal ning õppekavadesse on see integreeritud 2002. aastast. Viimase kahe kümnendi jooksul on käsitlus aga märkimisväärselt laienenud. 2020. aastal kiitis Eesti valitsus heaks haridusstrateegia 2035. aastani, mis on väga tihedalt seotud ÜRO kestliku arengu eesmärkidega, et tagada kõigile ligipääs kaasavale, kvaliteetsele haridusele ning elukestva õppe võimalustele. See on oluline ebavõrdsuse vähendamiseks ning keskkonna-, jätkusuutlikkuse ning energiatõhususealaste teadmiste arendamiseks.

Oleme näinud vaeva jätkusuutlikkuse teemade integreerimisel hariduses, aga ka teaduses ja noortevaldkonnas. Eesti haridussüsteem ühendab erinevaid valdkondi – kliimamuutustest, keskkonnaalases jätkusuutlikkusest ja kestlikkust tarbimisest kuni kultuurilise mitmekesisuse, soolise võrdsuse, inimõiguste, rahu, vägivallaennetuse, ellujäämise ja heaoluni.

On rõõm tõdeda, et oleme suutnud edukalt ühildada need teemad haridussüsteemis ning et on tekkinud sektoriteülene koostöö keskkonnaalaseks jätkusuutlikuks arenguks. Märkimisväärse saavutusena oleme nende teemade vedamiseks haridusvaldkonnas sõlminud Keskkonnaministeeriumiga ühise tegevuse memorandumi, mis omakorda põhineb ÜRO kestliku arengu eesmärkidel. Selle koostöö tulemusel on sündinud programm keskkonnahariduse ja keskkonnalase teadlikkuse tõstmiseks. Samuti on mul väga hea meel, et Eestis on tihe keskkonnaharidust pakkuvate keskuste võrgustik – tervelt üks iga 1230 õpilase kohta.

Eelnevale vaatamata saab öelda, et meil on ruumi veelgi suuremateks sihtideks. Oleme võtnud eesmärgiks tõhustada selles valdkonnas õpetajate ja haridustöötajate koolitamist. Samuti näeme vajadust laiendada võimalusi keskkonnalaseks huvihariduseks ja mitteformaalseks õppeks. Lõpetuseks – olen enam kui veendunud, et ministeeriumide- ja ülikoolidevahelises koostöös on veel küllaga avastamata potentsiaali.

Tänan kõiki kuulajaid selle võimaluse eest ning kuulan ka teie kogemustest suure huviga.

Veel uudiseid samal teemal

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Liina Kersna tutvustas riigikogus doktoriõppe reformi eelnõu

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna tutvustas riigikogus õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning kõrgharidusseaduse muutmise eelnõu, millega luuakse raamistik doktoriõppe reformile. Täna toimus riigikogus eelnõu esimene lugemine.

27.10.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Peale koolivaheaega hakatakse nakatunute kiireks avastamiseks koolides läbi viima kiirtestimist

Haridus- ja Teadusministeeriumi eesmärk on hoida koolid viiruse levikut ennetavaid meetmeid kasutades võimalikult turvaliselt avatuna ja pakkuda õpilastele kontaktõpet, et tagada kvaliteetne haridus ning pöörata tähelepanu laste vaimsele tervisele.