Sa oled siin

Kantsler Laidmets haridusmessil: edu võti hariduses peitub avatud koostöös

21. jaanuar 2021 - 16:43
Kantsler Mart Laidmets BettFestil

Edu võti hariduses peitub vastastikuses kogemuste jagamises, üksteiselt õppimises ning avatud koostöös, sõnas Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets täna rahvusvahelisel virtuaalsel haridusmessil BettFest.

Kõne täistekst:

Daamid ja härrad, head BettFest 2021 korraldajad,

Tänan suurepärase ürituse korraldamise eest neil erakordsetel aegadel.

Mul on rõõm jagada teiega Eesti kogemust digilahenduste kasutamisel haridussüsteemis ning seda ennekõike käimasoleva pandeemia kontekstis.

Usume, et digilahenduste integreerimine haridussüsteemi ei ole eesmärk iseenesest. Meie jaoks on oluline leida viise hariduse võimestamiseks ja uuendamiseks. Seejuures peame tähtsaks kaasamist, mis aitab viia uuendusmeelse lähenemise kõigi õpetajate ja õpilasteni. Tänu neile põhimõtetele toimib IKT meie õppijate hüvanguks: digioskused ja -pädevused tagavad õpilastele tõhusama ja personaalsema õppeprotsessi.

COVID-19 kriis on meile näidanud, et distantsõpe on toimiv alternatiiv kontaktõppele. Seda tänu sellele, et ühest küljest on meie õppijatel piisavad digioskused, teisalt oskavad meie õpetajad tõhusalt kasutada digitööriistu. Kevadel õnnestus Eestis üleminek distantsõppele kiiresti ja suuremate takistusteta tänu varasemate kümnendite jooksul tehtud järjepidevale tööle, õppijakesksele lähenemisele ja avatusele uute lahenduste suhtes. Eesti jaoks oli üleminek distantsõppele ennekõike üleminek ühest õppekeskkonnast teise.

Digitaalset haridustaristut oleme ehitanud juba pea kolm kümnendit. Nii, nagu tehnoloogilised uuendused on pidevas muutumises, ei ole ka meie töö veel kaugeltki lõppenud. Kui 1990. aastatel oli eesmärk tagada ligipääs internetile kõigis Eesti koolides, siis tänased väljakutsed on hoopis teistsugused. Näiteks peame jälgima, et interneti kiirus vastaks tänapäevastele ootustele; et meie õpilastel ja õpetajatel – ennekõike loojate, mitte tarbijate rollis – oleks muutuvale ühiskonnale vastavad digioskused, ning kõigile meie õpilastele oleks tagatud ligipääs vajalikele digivahenditele ja -keskkondadele.

Õpetajate ja õpilaste poolt kasutatavad digitaalsed lahendused on ülimalt olulised mitte ainult praeguse kriisi kontekstis, vaid on muutnud meie haridussüsteemi märkimisväärselt lihtsamaks ja paremaks. Nende tööriistade sekka kuuluvad näiteks e-päevik, mida kasutab ca 95% meie õpilastest. Tänu sellele saavad õpetajad õpilastega jagada kodutöid, tagasisidet ja õppe edenemist; lapsevanemad ja teised õpetajad saavad aga saavad jälgida õpilase üldist töökoormust ning õppeedukust.

Teise positiivse näitena võib tuua digiõpikud – tavapärastes oludes väheneb koolikoti raskus, erakordsetes oludes aga tagavad need ligipääsu haridusele. Võttes õppust mullusest üleminekust distantsõppele, oleme nüüdsest veelgi enam tähelepanu pühendanud digitaalsete õppematerjalide loomisele hariduslike erivajadustega õppijatele.

Positiivsest küljest oli rõõm tõdeda eri valdkondade vahelist solidaarsust. Igapäevaste õppevahendite mitmekesistamiseks toetas erasektor koole tasuta digilahendustega. Teise positiivse näitena võib esile tuua ka erasektori ja vabakonna koostöös sündinud algatuse „Igale koolilapsele arvuti“.

Ehkki kiire üleminek distantsõppele tervikuna siiski õnnestus, sooviksin sellegipoolest jagada ka mõnda õppetundi. Kriis näitas selgelt, kui tähtis on, et meie õpilased oleksid iseseisvad ja ennastjuhtivad õppijad. Vaatamata meie digiriigi kuvandile peame siiski järjepidevalt pöörama tähelepanu sellele, et igas majapidamises oleks ligipääs distantsõppeks vajalikele seadmetele.

Olen veendunud, et need õppetunnid ei ole ainult Eestile omased. Usun, et edu võti peitub vastastikuses kogemuste jagamises ning avatud koostöös.

Education Estonia nimel – oleme rõõmuga valmis jagama oma kogemusi sellest, kuidas panna digilahendused tööle haridussüsteemi toetamiseks üle kogu maailma.

Taust

BettFest on üle 35 aasta tagasi alguse saanud rahvusvaheline haridusmess, mis tavapäraselt toimub jaanuaris Londonis tuues kokku kümneid tuhandeid ettevõtjaid, hariduseksperte ja külastajaid üle maailma vahetama ideid, parimaid praktikaid ja arutlema tehnoloogia üle. Messi eesmärgiks on väärtustada haridust ja innustada tulevikuteemalisi arutelusid ning uurida võimalusi, kuidas tehnoloogia ja innovatsioon aitab kaasa õpetajate ja õppijate arengule.

 

Veel uudiseid samal teemal

17.05.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva Eesti Gümnaasium on uuest õppeaastast riigikool

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Liina Kersna ja Narva linnapea Katri Raik Narva Eesti Gümnaasiumi riigile üleandmise lepingu. Alatest 1. septembrist saab kooli pidajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

17.05.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Võõrkeeleõppe projektid ja võõrkeelealased teod on oodatud konkursile

Kuni 31. maini on avatud konkurss, et selgitada välja aasta parimad võõrkeelealased teod ja võõrkeeleõppe projektid. Konkursi paremad saavad Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Euroopa keeleõppe tunnuskirja, silmapaistvatele laureaatidele antakse ka rahalised preemiad.