Sa oled siin

Kandideerimine aasta keelekümblusasutuse auhinnale on avatud 1. maini

25. aprill 2022 - 11:04

Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkond ootab keelekümblusvõrgustikuga liitunud haridusasutustelt sooviavaldusi  kandideerimiseks kvaliteediauhinnale „Aasta keelekümblusasutus“.

Sooviavaldused palume esitada vabas vormis 1. maiks 2022 aadressil Maire.kebbinau@hm.ee.

Kvaliteediauhinnaga tunnustatakse keelekümblusprogrammiga liitunud haridusasutusi ja haridusasutuse esindajat/esindajaid, kes on andnud märkimisväärse panuse keelekümblusprogrammi rakendamisse ning arendamisse sh võrgustiku töösse.

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnale saavad kandideerida haridusasutused, mis on keelekümblusprogrammi raames õppetegevusi läbi viinud vähemalt kolm järjestikust õppeaastat. Uus kandideerimise võimalus on iga viie aasta tagant. Haridusasutus saab seada end üles täieliku kvaliteediauhinna „Aasta keelekümblusasutus“ kandidaadiks.

Kvaliteediauhinnale kandideerimiseks esitab haridusasutus hiljemalt 1. maiks vabas vormis avalduse ning taotluse hiljemalt 1. juuniks koos lisadokumentidega sh „Haridusasutuse enesehindamise tabel“, motivatsioonikirja, võib teha ettepaneku tunnustada tiitliga “Aasta keelekümblusõpetaja“ õpetajat ja haridusasutuse pidaja soovituse konkursi infos esitatud e-posti aadressile.

Kandideerimistaotluse esitanutele korraldatakse vahemikus 3. maist 2. juunini 2022 infoseminarid.

Keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinda annab välja Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse keelepoliitika valdkond kord aastas.
Auhinda antakse välja alates 2012. aastast.

Täieliku kvaliteediauhinna „Aasta keelekümblusasutus“ on seni saanud 5 lasteaeda ja 6 kooli. Lisaks tunnustatakse igal aastal tublisid keelekümblusasutusi valdkondlike kvaliteedi eriauhindadega. Valdkondlike auhindadega kokku on tunnustuse pälvinud 26 haridusasutust.

Kvaliteediauhinna taotlemine tähendab asutuse eneseanalüüsi, sisemist soovi parandada oma tegevusi, ressursside kasutamist ja tulemusi. Haridusasutuse juhtimine, personaliarendus, õpetus ja kasvatus, ressursside juhtimine ja koostöösuhted on tihedas seoses laste arenguga, töötajate, ühiskonna, vanemate ja laste rahuloluga. Andmete kogumisse, analüüsi ja hindamisse kaasatakse asutuse kollektiivi, sõltumatu kontrollina lisandub keelekümblusvõrgustiku esindajaist komisjon. Otsused, mida tehakse kogutud andmete analüüsi ja hindamise alusel, aitavad tunnistada ja tunnustada saavutusi, üle saada riskidest, mõtestatumalt kasutada ressursse ja seada uusi sihte tulevikuks.

Sisehindamise tabel kvaliteediauhinna kandideerijale

Veel uudiseid samal teemal

05.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Narva riigigümnaasium saavutas maksimaalse kõrguse

Täna, 5. augustil toodi Narva riigigümnaasiumis alla sarikapärg, sest hoone saavutas maksimaalse kõrguse. Kaasaegses koolihoones aadressil Puškini tn 31 hakkavad 2023. aasta sügisel õppima üle 500 õpilase.

04.08.2022|Haridus- ja Teadusministeerium

Ukraina ülikoolidesse sai sisseastumistesti sooritada ka Eestis

Eesti on üks neid riike, kes koostöös Ukraina eksamikeskusega korraldas Ukraina ülikoolidesse sisseastumistesti, et toetada Ukraina noorte haridustee jätkumist. Testid toimusid 25.-29. juulil Tallinna Teeninduskoolis ja Tartu Rakenduslikus Kolledžis. Kokku registreerus bakalaureuseõppe testile 300 õpilast.