Sa oled siin

Kaks keelt, üks meel

17. september 2010 - 14:23

Haridus-ja Teadusministeerium on algatanud projekti ”Kaks keelt, üks meel”. Projekti eesmärk on toetada vene keele ja kultuuri arendamist eesti õppekeelega koolide õpilastel, kelle emakeel või üks kodustest keeltest on vene keel. Tallinnas toimunud avaseminaril osalejad hindasid projekti vajalikuks ja perspektiivikaks.

Kakskeelsus on tänapäeval eestikeelse õppekeelega koolides igapäevane. Järjest rohkem on neid kakskeelseid lapsi, kes õpivad eesti koolides. 2009/2010. õppeaastal õppis eesti õppekeelega koolides üle 3000 vene kodukeelega lapse. Seni pole neil olnud võimalust õppida vene keelt kui emakeelt, vene keele kui võõrkeele tundides osaledes ei arene nende emakeel aga piisavalt.

Kevadel planeeritud projekt jõuab septembris esimeste reaalsete sammudeni. Tallinna kolme kesklinna kooli (Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Prantsuse Lütseum ja Gustav Adolfi Gümnaasium) initsiatiivikad vene keele õpetajad on tänaseks koostanud kaheaastase õppekava ning tegevusplaani.

Gruppidesse oodatakse Tallinna eesti õppekeelega koolide 5.-12. klasside õpilasi, kellel hakkavad järgneva kahe aasta jooksul kord nädalas toimuma vene keele tunnid pärast koolitööd. Samuti koostatakse spetsiaalsed töölehed, mida saavad iga õpilase õpetajad tavatundides kasutada kui nende õpilaste jaoks täiendavat materjali, millega tagatakse nendele õpilastele individuaalne lähenemine. Koostatakse ka metoodilised materjalid õpetajatele. Õpilaste keelelist arengut jälgitakse pidevalt ning tagasiside ja metoodilised soovitused edastatakse nii iga õpilase vene keele õpetajale kui ka lapsevanemale.

Projektis tehakse koostööd ka Tallinna Ülikooliga, kus on juba mitu aastat tegeldud eesti õppekeelega koolide vene kodukeelega õpilaste vene keele arengu uurimisega. Avaseminarile kogunes ligi 30 inimest Tallinna erinevatest eesti õppekeelega koolidest, Tallinna Ülikoolist, Haridus- ja Teadusministeeriumist, Tallinna Haridusametist ja keeltekoolidest. Projekti järgmine samm on õpilasrühmade avamine septembri lõpus.

Lähem teave: HTMi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar, mob. 5662 9091, irene.kaosaar@hm.ee

Rein Joamets
kommunikatsioonibüroo konsultant
735 0155