Sa oled siin

Kaks Eesti esindajat pääsesid Euroopa mõjukasse innovatsiooninõukogusse

27. juuni 2019 - 17:27

Euroopa Komisjon kinnitas Euroopa Innovatsiooninõukogu uue nõuandva kogu koosseisu, kuhu kuuluva 22 silmapaistva innovatsiooni edendaja seas on kaks eestlast – Bolti (Taxify) kaasasutaja Martin Villig ja BaltCap kasvufondi partner Heidi Kakko.

Nõuandev kogu (European Innovation Council Pilot Advisory Board) loodi seoses Euroopa uue teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Euroopa Horisont ettevalmistamisega, et siduda teadust rohkem ettevõtlusega ning anda hoogu innovaatilistele ettevõtetele. Innovatsiooninõukogu võib pidada uue raamprogrammi kolmandaks sambaks, mis on suunatud eelkõige väikeettevõtete tehnoloogiamahuka innovatsiooni toetamisele. Uus programm algab 2021. aastal ning selle prognoositav eelarve on ligikaudu 100 miljardit eurot.

Euroopa Komisjoni teadusvoliniku Carlos Moedase sõnul täidab innovatsiooninõukogu olulise lõhe innovatsiooni ökosüsteemis ning sinna kuuluvad Euroopa meisterlikumad innovaatorid ja investorid.

Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna juhataja Katrin Pihor märkis, et kahe Eesti esindaja valimine tihedas Üle-Euroopalises konkurentsis niivõrd olulisse ja vastutusrikkasse rolli näitab, et Euroopa usaldab Eestit kui innovaatilist, julget ja uutele lahendustele avatud riiki. „Kindlasti aitab meie esindajate osalus tõsta Euroopa suurriikide teadlikkust, kuidas väiksemates innovatsioonisüsteemides läbimurdelist innovatsiooni luuakse ja milliste takistustega meie iduettevõtted maadlevad,“ ütles Pihor. „Teisalt avab innovatsiooninõukogu ka meie ettevõtetele uusi võimalusi nii turueelseteks arendusteks kui oma äri kiirendamiseks.“ 

Nõuandva kogu liikmete ülesandeks on lisaks Euroopa Komisjoni nõustamisele ka innovatsiooni nähtavuse suurendamine ja tutvustamine ühiskonnas. Liikmed määrati kaheks aastaks, nõuandva kogu töö toimub koosolekute vormis ja peamiselt Brüsselis.

Lähem info ja nõuandva kogu koosseis
 

 

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.