Sa oled siin

Kagu-Eesti välitööde haridusseminaril toimub HAjujaht

9. august 2019 - 7:53
Viluste Põhikool. Foto autor Einar Raudkepp

8.-16. augustini toimuvad Kagu-Eesti ametnike välitööd, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja erasektori valdkondlikuks koostööks ja Kagu-Eesti regionaalse arengu toetamiseks. 9. augustil Viluste Põhikoolis toimuval haridusseminaril keskendutakse nutikate lahenduste leidmisele HAjujahi nime all.

Haridusseminari avavad Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets, Räpina abivallavanem Piret Rammo ja Viluste Põhikooli direktor Kersti Juurma. Päeva juhib Valga Riigigümnaasiumi koolijuht Andrus Murumaa.

Seminarile on registreerunud 60 osalejat, kes soovivad leida lahendusi ja võimalusi Kagu-Eesti hariduse ja valdkondade ülese koostöö edendamiseks. Lauaarutelude käigus tekkinud ideid tutvustatakse 16. augustil Tõrva Gümnaasiumis välitöid lõpetavatel loometalgutel. Arutelude kokkuvõtted on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele.

Haridusseminari peakorraldajateks on Räpina vald ning Haridus-ja Teadusministeerium.

Lisainfo  https://www.rahandusministeerium.ee/et/eesmargidtegevused/regionaalareng...

Veel uudiseid samal teemal

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Infokiri: haridusvaldkonda puudutavad piirangud alates 1. juunist

Vastavalt valitsuse otsusele leevenevad 1. juunist piirangud haridusasutuste tegevusele. Piirangute leevendused puudutavad üldhariduskoole, kutseõppeasutusi ja kõrgkoole. Samuti täienduskoolitusasutuste, huvikoolide, huvitegevuse pakkujate ning avatud noortekeskuste tegevuse korraldamist.

29.05.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264  gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid teevad matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.