Sa oled siin

Kagu-Eesti välitööde haridusseminaril HAjujahil pakuti välja suur hulk nutikaid lahendusi

9. august 2019 - 17:10
Foto autor Andrus Karpson

9. augustil toimus Viluste Põhikoolis haridusseminar. Seminari avas Haridus-ja Teadusministeeriumi kantsler Mart Laidmets kohaliku kandi keeles järgmiste ootustega: "Kats pääd ommaq iks parõmbaq ku üts. Tuuperäst märgimi täämbä üten Lõunõhummogu-Eesti haridusõ ala küsümüisi, saamiq hindävaihõl tutvas ja loomiq võrgustikkõ nutikidõ lahenduisi jaos, miä edendäse ello Eestimaal".

Räpina abivallavanem Piret Rammo märkis, et homset haritut ja kasvatatud noort kasvatame me täna. Seetõttu on vaja üheskoos julgelt peeglisse vaadata, mis on suurimad väljakutsed: erialaspetsialistide puudus, koolikord, hariduspoliitika suundade järgimata jätmine, vanemate osalus, suured ootused teistele, mitte endale. Peame julgema võtta vastutuse.

Kaheksas lauaarutelus pakuti välja konkreetsed ideed, mida hariduse valdkonna arendada. Loometalgutele, mis toimuvad 15.-16. augustil Tõrva Gümnaasiumis, valisid seminaril osalejad välja idee luua õpetajate roteerumisprogramm.

Seminarile osales 60 inimest, päeva juhtis Valga Riigigümnaasiumi koolijuht Andrus Murumaa. Haridusseminari peakorraldajateks on Räpina vald ning Haridus-ja Teadusministeerium. Seminari kokkuvõtted on sisendiks riiklikele, maakondlikele ja kohalikele arengudokumentidele ja tegevuskavadele.

Lisainfo

Veel uudiseid samal teemal

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja Teadusministeerium haridusasutustele: lähtuge Terviseameti infost ja soovitustest

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab haridusasutustel jälgida Terviseameti soovitusi eoses koroonaviiruse levikuga ning vajadusel võtta kasutusele täiendavaid ettevaatusabinõusid viiruse leviku ennetamisel. Hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu, palume pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.

27.02.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Terviseameti soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele seoses COVID-19 haiguste levimusega maailmas

Terviseamet edastab koolidele ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele soovitused, kuidas vähendada õpilaste ja haridustöötajate nakatumise riski ning takistada uut tüüpi koroonaviiruse COVID-19 võimalikku levikut.