Sa oled siin

Käesoleva aasta kõrghariduse riiklik koolitustellimus on plaanipärane

15. jaanuar 2004 - 0:00

Kõrghariduse riikliku koolitustellimuse kasvavad õppesuunad on bioteadused, arvutiteadused, tehnika, keskkonnakaitse, tootmine ja töötlemine. Rakenduskõrghariduses lisanduvad prioriteetidena tervis ja isikuteenindus.

Haridus- ja Teadusministeerium loodab kõrghariduse riikliku koolitustellimuse lepingud sõlmida märtsikuu jooksul.

Riikliku koolitustellimuse kavandamine on 2-etapiline, kus esimese etapis lepitakse riikliku koolitustellimuse komisjoni tasemel kokku õppevaldkondade ja –suundade proportsioonide jaotus, sh ka riiklikud prioriteedid. Otsustuse aluseks on Riigikogus ja Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud riiklikud arengukavad ning ekspertküsitluse tulemused. Ministeeriumide ja sotsiaalsete partnerite esindajatest koosneva komisjoni otsustused riiklike prioriteetide osas loovad stabiilse aluse riikliku koolitustellimuse planeerimiseks ning kinnistavad riiklike prioriteetide tegeliku rakendamise;
Teises etapis toimub õppekohtade jaotus kõrgkoolide vahel komisjonis kinnitatud ning kõigi avalik-õiguslike ülikoolide esindajate vaheliste läbirääkimiste teel vastavalt kokkulepitud põhimõtetele, millest olulisemad on kvaliteet ja efektiivsus. Läbirääkimiste tulemused kinnitatakse lepinguga.

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
07 350 154