Sa oled siin

Käes on riigieksamite valimise aeg

16. detsember 2004 - 0:00

Gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid peavad teatama kooli juhtkonnale hiljemalt 15. jaanuariks õppeained, milles nad soovivad riigieksameid sooritada. Varem gümnaasiumi või kutseõppeasutuse lõpetanud ja välismaal keskhariduse omandanud isikud esitavad avalduse Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hiljemalt 20. jaanuariks. Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest riigilõivu 70 krooni õppeaine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.

Isik, kellel on õppeainete aastahinded vähemalt rahuldavad, kuid kes eelmisel aastal ei saanud gümnaasiumi lõputunnistust, sest tal jäid riigieksamid sooritamata või sai ta riigieksamitulemuseks vähem kui 20 palli, saab riigieksamid sooritada selle kooli juures, kus ta õppis, kui teatab koolile oma soovist 15. jaanuariks.

Gümnaasiumi lõpetamiseks sooritavad abituriendid kevadel viis lõpueksamit, millest vähemalt kolm on riigieksamid. Eesti õppekeelega koolides on kohustuslik eesti keele (kirjand) riigieksam ning muu õppekeelega koolides vene keel (kirjand) ja eesti keel teise keelena. Ülejäänud riigieksamid on õpilase vabal valikul. Riigieksamite valikul peaksid õpilased arvestama oma tulevikuplaanide ja isiklike võimetega.

Täpsem informatsioon riigieksamitele registreerimise ja riigieksamite korralduse kohta on üleval eksamikeskuse koduleheküljel www.ekk.edu.ee.

Lisainformatsioon:
Sirje Jüriso
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
Haldustalituse juhataja
6444358
sirje.jyriso@ekk.edu.ee