Sa oled siin

Infopäeval selgitatakse keelekoolitajatele tegevusloa taotlemise vajadust ja korda

17. veebruar 2016 - 7:23

Täna, 17. veebruaril algusega kell 13 toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledzhis infopäev keeleõppe firmadele, kus räägitakse, miks on vaja taotleda tegevusluba ja kuidas seda teha.

Infopäeval tutvustatakse täiskasvanute koolituse seadust, mis puudutab ka eesti keele kui teise keele tasemeeksamiteks ettevalmistuse pakkujatele esitatavaid nõudeid. Kõik eraettevõtted ja haridusasutused, kes pakuvad keelekursustel tasemeõpet (tasemed A2, B1, B2, C1), peavad taotlema Haridus- ja Teadusministeeriumilt koolitusloa. Selline nõue jõustus eelmisel suvel ja selle eesmärk on kaitsta keeleõppijate huve – et nad saaksid keelekursustel kvaliteetset õpet. Tasemeeksamiks valmistudes soovitame õppida nende koolitajate juures, keda on riiklikult tunnustatud, st kellel on vastav tegevusluba.

Ilma tegevusloata keelefirmad võivad edaspidi pakkuda küll keeleõpet, kuid neile õppijatele, kes sooritavad tasemeeksami, ei hüvitata keeleõppe kulutusi.

Infopäeval annavad selgitusi Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Keeleinspektsiooni esindajad.

Ajakirjanikud on oodatud!

Täiendav info:

• Täiskasvanute koolituse seadus jõustus 2015. aasta 1. juulil ja see puudutab ka keeleõppe firmasid.

• Tasemetel A2-C1 eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks peab koolituse korraldajal olema tegevusluba, kui koolitus on suunatud tasemeeksamiks ettevalmistamisele ja kui kursus on osalejatele tasuta, st riigi poolt toetatud, või kui osaleja soovib hiljem taotleda keeleõppe kulude hüvitamist.

• Tegevusloa peavad taotlema ka täienduskoolituse korraldajad, kellel on hetkel kehtiv tegevusluba olemas. Enne täiskasvanute koolituse seaduse jõustumist erakooliseaduse alusel tööalase või vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks väljastatud koolitusload või tegevusload kehtivad kuni selle aasta 30. juunini. Seega peavad uue tegevusloa taotlema kõik täienduskoolituse korraldajad, kes pärast 30. juunit soovivad korraldada riigi poolt toetatud eesti keele täienduskoolitusi.

• Tegevusloa taotlus tuleb esitada Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti Hariduse Infosüsteemis www.ehis.ee (eraettevõtted saavad sinna siseneda riigiportaali www.eesti.ee kaudu). Ministeerium vaatab taotluse läbi kolme kuu jooksul, alates tegevusloa taotlemiseks vajalike andmete ja dokumentide esitamise päevast. Tegevusloa saamiseks peavad keeleõppe firmal olema nõuetele vastav õppekava ja õppekeskkond ning pädevaid õpetajaid.

• Põhjalikum info keelefirmade tegevuslubade taotlemisest on kättesaadav Keeleinspektsiooni kodulehel.

Teemad: 

Veel uudiseid samal teemal

18.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister Mailis Reps: küberkiusamise ennetamine on turvalise koolitee osa

Septembris algas sotsiaalkampaania #suurimjulgus, mille peamiseks eesmärgiks on küberkiusamise ohvrite eest väljaastumine ja aktuaalsele probleemile tähelepanu pööramine.

Konverents "Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas" Foto: Erik Peinar
16.10.2017|Haridus- ja Teadusministeerium

Teaduse ühiskondliku mõju tugevdamiseks tuleb suurendada rahastamist ja panustada inimestesse

Eesti Euroopa Liidu eesistumise raames Kultuurikatlas toimunud konverentsil “Tippteaduse mõju ja väärtus ühiskonnas” leiti, et teaduse ühiskondliku positsiooni tugevdamiseks tuleb enam panustada inimestesse, kes muutusi ellu viivad ning tagada teadusele stabiilsem ja suurem rahastus riikide ja Euroopa Liidu poolt. Osapooltele anti üle Tallinna Üleskutse (Tallinn Call for Action 2017), mis toob välja nende rolli ja vastutuse, et suurendada teaduse investeeringuid, mõju ja usaldust.