Sa oled siin

Ilmunud on raamat õppeasutuse juhtimisest

20. aprill 2004 - 0:00

“Õppeasutuse juhtimine” kirjeldab põhjalikult õppeasutuse juhtimise probleeme ja nende lahendamise võimalusi. Juhirolli vaadeldakse esmajoones üldhariduse vaatenurgast, aga kirjeldatavad nähtused on omased kogu haridusmaastikule.

Õppeasutuse direktori töö on viimase kümne aasta jooksul märkimisväärselt muutunud. Ühtlasi on kasvanud juhtimisele esitatavad nõudmised. Mõnevõrra tuge saab eri juhtimisteooriatest, need on aga loodud peamiselt ärimaailma vajadustele vastavalt ning seetõttu on nende üks-ühene rakendamine kooli tegevuses problemaatiline.

Raamat keskendub järgmistele teemadele: direktori ametisse astumise lähtekohad ja ametialane areng, tasakaalu otsimine koolivälise ja koolisisese maailma vahel, direktori roll muutuste juhtija ja kooli kultuuri suunajana, vastupidamine ja läbipõlemise vältimine, direktori tegevuspõhimõtted.

Raamat on mõeldud eelkõige õppeasutuste juhtidele, koolitusjuhtidele, õpetajatele ja haridusametnikele.

Raamatu ilmumist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Tellimisinfo: raamatud@print.ee; www.hm.ee/raamat03/

Tarmu Kurm
suhtekorraldustalituse juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
7 350 154