Sa oled siin

Ilmunud on raamat “Kakskeelne laps”

18. märts 2005 - 0:00

Raamat võtab luubi alla küsimused, mida lapsevanemad, õpetajad jt kõige sagedamini kakskeelsete laste kohta esitavad. Küsimustele järgnevad selges ja kergesti mõistetavas keeles vastused. Autor esitab konkreetseid nõuandeid keelelise arengu plusside ja miinuste, skeemide ja strateegiate ning kakskeelse hariduse vormide (nt keelekümblus) kohta, pidades kakskeelsust ja mitmekeelsust normaalse ja haritud ühiskonna tunnuseks ning üksikisiku jaoks igal juhul rikastavaks nähtuseks.

Raamatu sihtrühmadeks on lapsevanemad, õpetajad ja haridusspetsialistid, kes on kas ise kakskeelsed või puutuvad kokku teiskeelsete laste ja nende probleemidega, samuti logopeedid, koolipsühholoogid ja nõustajad, haridusametnikud ja -poliitikud.

Kuigi raamat pakub eelkõige praktilist nõu ja lahendusi kakskeelsete laste kasvatamise ja õpetamisega seotud probleemide ja väljakutsete puhul, käsitletakse ka lihtsalt lugeja silmaringi laiendavaid teemasid, nagu diglossia, kakskeelsuse tulevik, keelelised inimõigused, Interneti keelsus jms.

Raamatu „Kakskeelne laps” eelvaadete ja tellimisinfoga saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel http://www.hm.ee/raamat06

Järgmisena ilmub sarjas kevadel „Õppiv kool ja enesehindamine”.

 

Lisainformatsioon:

Maie Soll

muukeelse hariduse nõunik

Haridus- ja Teadusministeerium

735 0229.