Sa oled siin

Homsest kuni oktoobri keskpaigani toimuvad e-tasemetööd 4.-7. klassi õpilastele

13. september 2021 - 9:47

Tasemetööde läbiviimise eesmärk on anda nii õpilastele, lastevanematele, õpetajatele, koolidele kui ka riigile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet õppetöö tulemuste kohta. Tänavused tasemetööd pakuvad hea võimaluse teada saada, kas ja milliseid õpilünki on eelmise õppeaasta erakorraline olukord õppetöös - kontakt-, hübriid- ja distantsõppeperioodide vaheldumine õpitulemustele tekitanud. Selle info põhjal saavad õpetajad lähtuvalt õpilaste vajadustest just talle täiendavat tuge pakkuda.

Haridus- ja Noorteameti testide ja hindamise osakonna juhataja Aimi Püüa sõnul on tasemetöö õpilase ja õpetaja jaoks tänuväärne enesehindamise vahend, mis annab ülevaate, mis teemadega on vaja veel tööd teha ning mis valdkondades ollakse juba väga edukad. Tasemetööde eest õpilastele hindeid ei panda. „Koolide huvi e-tasemetöid teha on suur ja kõigil soovijatel on selleks ka võimalus. Ühe õppeaine tasemetöö toimub mitmel järjestikusel päeval. Tasemetööd viime läbi Eksamite Infosüsteemis (EIS) ning viimastel nädalatel olemegi koolitanud ja nõustanud veebiseminaridel tasemetööde teemadel nii koolijuhte kui õpetajaid,” räägib Püüa ning rõhutab, et tasemetööde tegemise juures tuleb kindlasti tähele panna seda, et pärast töö sooritamist õpilastele ja õpetajatele EISi kuvatav tagasiside aitab küll tuvastada võimaliku õpilünga, aga seda lünka tasandab õpilase või klassi vajadusi arvestavalt muudetud järgnev õppetöö. “Tulemuse kohta tagasiside saamine on vaid osa tasemetöö kui õppimist toetava hindamisvahendi panusest, õppetöö rõhuasetuste muutmisega saab tegeleda vaid iga õpetaja ise koostöös oma õpilastega. Tasemetöö tegemise mõte ongi saada ülevaade õpilase edasijõudmise kohta, tuvastada võimalikud õpilüngad ja neid arvestades kavandada edasine õppetöö,“ tõdeb Püüa.

4. klassi õpilased teevad sel sügisel tasemetööd matemaatikas, eesti keeles, vene keeles, eesti keeles teise keelena ja loodusõpetuses. 7. klassi õpilastele on  lisaks ka saksa ja inglise keele tasemetööd.

Tasemetööd algavad 14.-17. septembril toimuva matemaatika tasemetööga 4. ja 7. klassile ning lõpevad 11.-13. oktoobril toimuvate võõrkeelte tasemetöödega. Vaata täpsemat ajakava siit.

Riiklikku valimisse kuuluvad õpilased sooritavad tasemetöö selle toimumise esimesel päeval. Ülejäänud õpilaste osalemise otsustab koolijuht. Tal on valida vähemalt kahe tasemetöö toimumise päeva vahel. 

Riikliku valimi puhul hindavad õpilaste vastuseid Haridus- ja Noorteameti poolt kaasatud hindajad või kasutatakse hindamistäpsuse suurendamiseks korduvat hindamist (õpetaja + ameti kaasatud hindaja). Valimisse mittekuuluvate õpilaste töid hindavad koolide enda õpetajad hindamisjuhendite põhjal. Harno spetsialistid on kogu tasemetööde tegemise perioodi jooksul õpetajatele hindamisel toeks. Hinnata tuleb õpetajal neid ülesandeid, mida arvuti hinnata ei oska, näiteks eesti keele kirjutamisosa.

Tasemetööde tulemused tehakse koolidele kättesaadavaks EISis 5 tööpäeva jooksul pärast tasemetöö toimumise viimast päeva. Tasemetööde riiklikud tulemused avaldatakse EISis hiljemalt kuu pärast tasemetöö toimumist. Valimisse kuuluvaid koole kokkuvõttes ei nimetata.

Tasemetööd viib läbi Haridus- ja Noorteamet koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Eksamite Infosüsteemis.

Tasemetöid on sel õppeaastal tavapärast rohkem ja me soovime koolidele, õpilastele ja vanematele kannatlikku ja rahulikku meelt. Tasemetöödeks lapsi eraldi ette valmistama ei pea, need viiakse läbi õppimise parandamiseks, mitte hinnete panemiseks.

Lisainfot tasemetööde kohta leiab siit.

Veel uudiseid samal teemal

17.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Minister rõhutas haridusjuhtide konverentsil koostöö tähtsust kõigil tasanditel

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna ütles täna haridusjuhtide aastakonverentsil, et igal tasandil tehtav koostöö on võtmetähtsusega pandeemia kahjulike tagajärgedega tegelemisel.

17.09.2021|Haridus- ja Teadusministeerium

Liina Kersna: „Järjest rohkem lapsevanemaid soovib oma lapsele eestikeelset haridust“

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on oluline toetada eesti õppekeelega haridusasutusi, kus õpivad ka eesti keelest erineva emakeelega õpilased, kelle hulk igal aastal aina kasvab.