Sa oled siin

Homme kirjutatakse lõpukirjandit

15. aprill 2005 - 0:00

Eestikeelset kirjandit kirjutab 10 125 õpilast ning venekeelset 3955 õpilast. Võrreldes eelmise aastaga on kirjandikirjutajaid 203 õpilase võrra rohkem.

Kokku toimub 14 riigieksamit nii eesti kui vene keeles, eksamiperioodi lõpetab füüsika lisaeksam 16. juunil. Sarnaselt eelmisele aastale on ka käesoleval aastal kõigil gümnaasiumilõpetajatel võimalik kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu tutvuda oma riigieksami tulemustega. Riigieksamite tulemused sisestatakse andmebaasi ja muudetakse kättesaadavaks järk-järgult vastavalt sellele, kuidas hinnatud eksamitööd hindajatelt Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse jõuavad.

Riigieksamitunnistused jõuavad koolidesse 20. juunil.

Lisainformatsioon:
Andres Ääremaa
Eksamikorralduse osakonna juhataja
Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus
646 1620

Tarmu Kurm
teabekorralduse osakonna juhataja
Haridus- ja Teadusministeerium
735 0154