Sa oled siin

Hõimurahvaste programm jätkub

12. august 2004 - 0:00

Programmi eesmärkideks on aidata kaasa uurali põlisrahvaste omakeelse haritlaskonna ja rahvusteaduste arengule, säilitada kultuuripärandit (põlised oskused ja autentne rahvakultuur), toetada omakeelset teabevahetust ja Eesti kohta tõese info vahendamist, luua uurali põlisrahvaste ellujäämisstrateegiaid tervis- ja keskkonnahoiuprogrammide kaudu. Programmi temaatika jaguneb viieks toetatavaks valdkonnaks (haridus ja koolitus, teadus, kultuur, teabevahetus ning tervis- ja keskkonnahoid), mis on kavandatud üksteist vastastikku toetavatena. Programmi rahastamine toimub riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu, kus selleks on ette nähtud 1,5 miljonit krooni.

 

Lisainformatsioon:

Jüri Valge
keelepoliitika nõunik
7 350 136, 51 03 977

 

Liina-Jaanika Seisler
7 350 155, 52 12 061