Sa oled siin

HaridusSilm lubab koole võrrelda palju mitmekesisemate näitajate alusel

21. september 2014 - 8:09
Haridusandmete visuaalne andmbaas HaridusSilm

Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm.ee saab koole tulevikus võrrelda tunduvalt rohkemate näitajate alusel, mis aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust.

Haridus- ja Teadusministeerium hakkab haridusstatistika keskkonda www.HaridusSilm.ee juba sellel aastal lisama näitajaid, mille alusel saab võrrelda koole taustaandmete, õppekeskkonna ja tulemuste alusel. Praeguseks on Haridussilmas üleval selle aasta riigieksamite tulemused.

Taustaandmete seast leiab edaspidi näitajad, mis kirjeldavad piirkonna sotsiaalset tausta ja kooli suurust (nt õpilaste ja õpetajate arv). Kooli keskkonna iseloomustamiseks lisatakse HaridusSilm.ee portaali näitajad, mis osutavad laste, õpetajate ja vanemate rahulolule õppe ning suhetega koolis. Plaanis on lisada ka info koolist väljalangevuse ja koolikiusamise kohta. Samuti lisandub teave õpetajate kvalifikatsiooni ja vanuse kohta. Neile on kavas lisada akadeemilist edasijõudmist kirjeldavaid näitajaid, mis lubavad teha terviklikumaid järeldusi kooli tulemuste kohta. Haridussilmas on juba üleval gümnaasiumi riigieksamite tänavused tulemused.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on juba aastaid olnud kõige populaarsem mõõdik gümnaasiumi riigieksam. „Tihti unustatakse, et see lubab teha vaid suhteliselt kitsaid järeldusi ja ainult 10.–12. klassi ehk gümnaasiumiosa kohta,“ sõnas Mart Laidmets. Asekantsler rõhutas, et riigieksamite tulemused on küll olulised, kuid mitte ainukesed. „Kui jääme kinni ainult riigieksamitesse, saame tulemuseks eksamiks õppimise, mis pole kooli ega riigi eesmärk. Meie eesmärk on anda nii koolile kui ka kogukonnale parem ning mitmekesisem pilt koolist ja eriti põhikooli tööst, mis on praegu jäänud põhjendamatult tähelepanu alt kõrvale,“ ütles Mart Laidmets.

Praegu on Haridussilma keskkonnas võimalik näha paljusid hariduse, teaduse ja noortevaldkonna näitajaid.

Värskeimana lisandusid sinna selle aasta riigieksamite tulemused, mille leiab valides www.HaridusSilm.ee üldhariduse alajaotusest „riigieksamid“. Seal saab vaadata riigieksamite tulemusi koolide lõikes ning eraldi päevases ja mittestatsionaarses õppes õppinute järgi. Haridussilmast riigieksamite tulemuste vaatamise juhendvideo leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi videokanalilt.

Veel uudiseid samal teemal

19.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Pressikutse: kolmapäeval esitletakse riikliku huvihariduse ja –tegevuse lisatoetuse tulemusi ning parimate praktikate kogumikku

Kolmapäeval, 21. augustil kell 12.00 esitleb haridus- ja teadusminister Mailis Reps Haridus- ja Teadusministeeriumi Tallinna esinduses (Tõnismägi 11) riikliku huvihariduse ja –tegevuse lisatoetuse tulemusi ning noortevaldkonna parimate praktikate kogumikku.

17.08.2019|Haridus- ja Teadusministeerium

Eesti e-riigi lahutamatuks osaks olevad koolide IT-taristud viiakse uuele tasemele

Aastaks 2022. saavad kõik Eesti üldharidus- ja kutsekoolide IT-taristud renoveeritud. Koolide sisevõrkude uuele tasemele viimist toetatakse 8,27 miljoni euro eest.