Sa oled siin

HaridusSilm lubab koole võrrelda palju mitmekesisemate näitajate alusel

21. september 2014 - 8:09
Haridusandmete visuaalne andmbaas HaridusSilm

Haridusstatistika visuaalses keskkonnas Haridussilm.ee saab koole tulevikus võrrelda tunduvalt rohkemate näitajate alusel, mis aitavad paremini mõista koolide töö ulatust ja mitmekesisust.

Haridus- ja Teadusministeerium hakkab haridusstatistika keskkonda www.HaridusSilm.ee juba sellel aastal lisama näitajaid, mille alusel saab võrrelda koole taustaandmete, õppekeskkonna ja tulemuste alusel. Praeguseks on Haridussilmas üleval selle aasta riigieksamite tulemused.

Taustaandmete seast leiab edaspidi näitajad, mis kirjeldavad piirkonna sotsiaalset tausta ja kooli suurust (nt õpilaste ja õpetajate arv). Kooli keskkonna iseloomustamiseks lisatakse HaridusSilm.ee portaali näitajad, mis osutavad laste, õpetajate ja vanemate rahulolule õppe ning suhetega koolis. Plaanis on lisada ka info koolist väljalangevuse ja koolikiusamise kohta. Samuti lisandub teave õpetajate kvalifikatsiooni ja vanuse kohta. Neile on kavas lisada akadeemilist edasijõudmist kirjeldavaid näitajaid, mis lubavad teha terviklikumaid järeldusi kooli tulemuste kohta. Haridussilmas on juba üleval gümnaasiumi riigieksamite tänavused tulemused.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Mart Laidmetsa sõnul on juba aastaid olnud kõige populaarsem mõõdik gümnaasiumi riigieksam. „Tihti unustatakse, et see lubab teha vaid suhteliselt kitsaid järeldusi ja ainult 10.–12. klassi ehk gümnaasiumiosa kohta,“ sõnas Mart Laidmets. Asekantsler rõhutas, et riigieksamite tulemused on küll olulised, kuid mitte ainukesed. „Kui jääme kinni ainult riigieksamitesse, saame tulemuseks eksamiks õppimise, mis pole kooli ega riigi eesmärk. Meie eesmärk on anda nii koolile kui ka kogukonnale parem ning mitmekesisem pilt koolist ja eriti põhikooli tööst, mis on praegu jäänud põhjendamatult tähelepanu alt kõrvale,“ ütles Mart Laidmets.

Praegu on Haridussilma keskkonnas võimalik näha paljusid hariduse, teaduse ja noortevaldkonna näitajaid.

Värskeimana lisandusid sinna selle aasta riigieksamite tulemused, mille leiab valides www.HaridusSilm.ee üldhariduse alajaotusest „riigieksamid“. Seal saab vaadata riigieksamite tulemusi koolide lõikes ning eraldi päevases ja mittestatsionaarses õppes õppinute järgi. Haridussilmast riigieksamite tulemuste vaatamise juhendvideo leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi videokanalilt.

Veel uudiseid samal teemal

30.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites võib korraldada distantsõppe ajal hajutatult konsultatsioone

Täna allkirjastatud Terviseameti korraldus lubab Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumites korraldada distantsõppe ajal väikestes rühmades ja hajutatult eksameid, olümpiaade, tugiteenuseid ning konsultatsioone tuge vajavatele õpilastele.

27.11.2020|Haridus- ja Teadusministeerium

Tartus hakkavad kehtima piirangud huviharidusele ja -tegevusele

Eile kehtestas Terviseameti lõuna regionaalosakond Tartu linnavalitsuse ettepanekul täiendavad piirangud huvitegevusele, huviharidusele ning sportimisele. Piirangud hakkavad kehtima 30. novembrist.